Có đam mê rồi tiền sẽ đến với bạn ?

Đi thuyết trình và nghe người khác nói nhiều với các bạn sinh viên rồi bông một ngày ta nhận ra ... đôi khi những điều chúng ta nói chỉ đúng có 1 phần. Đôi khi những điều các bạn và chính chúng ta su...