Lưu ý khi lách luật Bảo hiểm xã hội

Mấy hôm trước BHXH Việt Nam có cái công văn với nội dung: V/v ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản. Tôi thấy đây là tin tức mọi người cũng nên đọc. Chuyện lách bảo hiểm xã hội để giúp ai đó ...