Cơ cấu tổ chức công ty như thế nào là hợp lý?

Vừa xong ca tư vấn, tôi mở zalo để xem có tin nhắn gì không thì tôi nhận được đầu bài thế này: "Thầy ơi, thầy có tài liệu nào nói về vấn đề Cơ cấu tổ chức công ty như thế nào là hợp lý và Tỷ lệ giữ Q...