Cách làm hệ thống lương 2P

Tôi thường hay viết sách. Các bước làm của tôi như sau. Đầu tiên là viết bài lên blog chia sẻ online hoàn toàn miễn phí để cộng đồng cùng đọc. Sau đó tập hợp các bài viết rồi sắp xếp, biên tập lại ch...

Các biến thể của lương 3p

Hôm nay đọc được 1 câu hỏi và các bình luận trong Cộng đồng HrShare (facebook) thấy hay quá nên tôi quyết định bỏ thời gian ra viết về chủ đề này: Các biến thể của lương 3p. Mỗi lần viết là mất đứt 2...