Thư mời tham dự sự kiện VIETNAM START UP 4.0

Thân gửi anh chị em và các bạn ! Tiếp nối thành công của các sự kiện khởi nghiệp trong 2 năm (từ năm 2015 -2017) của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, sự kiện VIETNAM START UP 4.0 (Khởi nghiệp sáng tạo ...