Bảng lương của VCCorp – VCCloud

Lại một trưa mùa thu tình cờ, tôi lang thang trên mạng và gặp một địa chỉ blog nói về VCCorp. Và tôi phát hiện ra 1 thứ có lẽ anh em nhân sự ta quan tâm. Đó là bảng lương của VCCloud. Không biết đây ...