Bài hát lương mềm cuối năm …

Mời các bạn nghe bài hát về lương mềm cuối năm của Giáo sư Xoay : [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bY7X3s2Jv4g&w=640&h=390] Một bài hát vui phải không bạn? Bạn muốn tìm kiếm thêm thông...