Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

📚 Đào tạo và phát triển năng lực của người lao động ảnh hưởng vô cùng to lớn đến sự phát triển của tổ chức cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội. Đào tạo được xem như một yếu tố cơ bản nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

📌Mục tiêu: tối đa nguồn nhân lực hiện có, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp thông qua việc giúp người lao động hiểu rõ hơn về công việc, nằm vững nghề nghiệp của mình từ đó mang lại sự tự do trong công việc của mình.

👉 Đối với doanh nghiệp

Đào tạo và phát triển giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

Tránh tình trạng quản lý lỗi thời. Các nhà quản lý update các phương pháp quản lý sao cho phù hợp với những thay đổi về quy trình công nghệ, kỹ thuật và môi trường kinh doanh.

Giải quyết các vấn đề tổ chức: kết quả của đào tạo giúp cho cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức, từ đó các vấn đề về mâu thuẫn, xung đột giữa cá nhân và tổ chức sẽ giảm đi rất nhiều.

Hướng dẫn công việc cho nhân viên mới: Nhân viên mới thường gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong những ngày đầu tiên làm việc trong tổ chức, các chương trình định hướng công việc dành cho nhân viên mới sẽ giúp cho người lao động nhanh chóng thích nghi với văn hóa doanh nghiệp và cách thức làm việc.

Chuẩn bị đội ngũ kế thừa: việc đào tạo và phát triển sẽ giúp cho nhân viên nâng cao nhận thức, năng suất lao động, từ đó doanh nghiệp phát hiện ra những người giỏi nhất để bố trí thành đội ngũ kế thừa.

👉 Đối với người lao động.

Đào tạo và phát triển được coi là một trong những phúc lợi cho người lao động từ đó tăng sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp.

Kiến thức, kỹ năng của nhân viên thông qua quá trình đào tạo được nâng cao, giúp họ áp dụng thành công các thay đổi công nghệ và kỹ thuật trong doanh nghiệp.

Đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng phát triển. Khi người lao động được trang bị những kỹ năng chuyên môn cần thiết sẽ kích thích người lao động thực hiện công việc được tốt hơn, mong muốn được trao thêm nhiều cơ hội với những thách thức cao hơn, từ đó nhanh chóng thăng tiến trong công việc.

Tạo cho người lao động có cách nhìn, tư duy mới trong công việc của họ, đó cũng chính là cơ sở để phát huy tính sáng tạo của người lao động trong công việc.

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *