Nguồn gốc lịch sử của timviecnhanh

Chiều nay đọc được bài viết Pr cho muabannhanh.com, tôi thấy có cái phần nói về timviecnhanh. Ai muốn tìm hiểu ít nhiều lịch sử của tìm việc nhanh thì đọc qua đoạn này nhé : Tháng 5/2007, TimViecNhan...