Mẫu hệ thống thang lương, phụ cấp lương cho các công ty nhà nước chuyển đổi theo 17/2015/TT-BLĐTBXH

Có lẽ bài viết này sẽ kết thúc cho seri chuỗi bài viết phục vụ các công ty nhà nước chuyển đổi hệ thống lương theo Nghị định 49, 50, 51 và thông tư 17, 18, 19. Sở dĩ tôi viết bài này vì mới nhận được mail của 1 anh hỏi xin Mẫu hệ … Đọc tiếp

Hướng dẫn đọc thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH và ví dụ thực tế từ cơ quan nhà nước

Bài viết này có thể được coi như phần tiếp theo của bài Hướng dẫn đọc thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH và cách xây dựng lương theo 3P của nhà nước ( http://goo.gl/Zdqi3k ). Vì thế ai định đọc vui lòng click vào link vừa rồi đọc bài đó trước rồi hãy tiếp tục đọc bài … Đọc tiếp

Hướng dẫn đọc thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH và cách xây dựng lương theo 3P của nhà nước

Ngày hôm nay là một ngày dài đối với tôi. Thằng Cu Tí – con tôi hôm qua đi tiêm phòng nên tới giờ vẫn ngâm ngấm sốt. Để chỉ ngâm ngấm như vậy, mẹ nó đã ăn lá tía tô cả ngày trước đó. Đây chính là mẹo để con khi đi tiêm phòng … Đọc tiếp