Thông tư hướng dẫn Doanh nghiệp tự thanh tra lao động – 17/2018/TT-BLĐTBXH

Sáng nay tôi nhận được 1 tin khá hay. Đó là ngày 17/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Vậy là quy trình quản trị nhân sự: Qui trinh quan ly nhan su ver 4.2.xls lại được update.

Cơ bản nội dung của thông tư như sau: doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất mỗi năm 01 lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ. Cụ thể như sau:
- Thời gian kiểm tra: Do doanh nghiệp quyết định;
- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra;
- Nội dung tự kiểm tra: Việc thực hiện báo cáo định kỳ; tuyển dụng và đào tạo lao động; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động...;
- Hồ sơ tự kiểm tra: Phiếu tự kiểm tra; kết luận tự kiểm tra; văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh.
- Báo cáo kết quả kiểm tra: Doanh nghiệp phối hợp với đại diện tập thể lao động thực hiện báo cáo trực tuyến khi có yêu cầu của cơ quan Thanh tra lao động.

Quy trình tự thanh tra như sau:
Bc1: Lập đoàn tự kiểm tra và lấy mẫu phiếu tự thanh tra tại http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn/
Thành phần đoàn bao gồm:
+ Trưởng đoàn: Đại diện người sử dụng DN
+ Thành viên: người phụ trách lao động, tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động
+ Đại diện người lao động
Bc2: Tiến hành tự thanh tra thông qua các nội dung trên mẫu phiếu
Bc3: Đưa ra biện pháp khắc phục nếu vi phạm
Bc4: Lập phiếu kết luận tự kiểm tra (lấy mẫu ở website trên)
Bc5: Lưu lại kết luận, hồ sơ và báo cáo kết quả tự thanh tra qua website (trực tuyến) khi có yêu cầu bằng văn bản của thanh tra nhà nước về lao động (tức là không phải báo cáo cho đến khi có yêu cầu).

Hồ sơ cần:
- Văn bản thành lập đoàn tự thanh tra (quyết định của DN)
- Phiếu tự kiểm tra (lấy theo mẫu tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn )
- Bản tự kết luận sau kiểm tra
- Các giấy tờ phát sinh khi tự thanh tra

Nội dung tự thanh tra bao gồm:
- Việc thực hiện báo cáo định kỳ
- Việc tuyển dụng và đào tạo lao động
- Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động
- Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể
- Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi
- Việc trả lương cho người lao động
- Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động
- Việc thực hiện quy định đối với lao động
+ nữ
+ người cao tuổi,
+ chưa thành niên
+ khuyết tật
+ nước ngoài
- Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động; bồi thường trách nhiệm vật chất
- Việc tham gia trích đóng:
+ BHXH
+ BHTN
+ BHYT
- Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động
- Nội dung khác

KC: Nội dung này thiếu việc đóng phí công đoàn. Chi tiết hơn về nội dung thì cần vào site của bộ.

Tôi đọc hết cả thông tư thì không thấy chữ "quy đinh", "yêu cầu", "phải"... các từ khóa mang hàm nghĩa bắt buộc mà chỉ có từ hướng dẫn. Cho nên tôi cũng đang thắc mắc không biết thông tư này là hướng dẫn hay quy định?

Theo định nghĩa: Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của một ngành nhất định.

Trong thông tư không nói rõ là hướng dẫn cho điều nào của nghị định gì mà chỉ có căn cứ vào 1 số điều.

Nếu là bắt buộc thì chúng ta lại thêm 1 thủ tục nữa. Nhưng nếu hiểu theo ý tốt đẹp thì đây là ý tốt của nhà nước khi cố gắng hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Luật quá nhiều nên nhà nước ra checklist cho chúng ta theo. Vậy là tuyệt quá.

Mọi người đọc thông tư tại đây nhé: Thong tu 172018TT-BLDTBXH.pdf

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Cuối cùng: Anh chị em muốn có tài liệu Quản trị Nhân sự và cập nhật khi có mới?
Hãy xem thông tin tại link: https://goo.gl/x7w6hS
Hoặc đăng ký tại đây: https://goo.gl/vHCrgb

Ví dụ các tài liệu sẽ được gửi sau khi đăng ký:
1. Tổng hợp các đường link khu vực chứa các tài liệu nhân sự miễn phí
2. Ebook ( sách điện tử ) cho những ai học và làm quản trị Nhân sự
3. Tài liệu Quản trị nhân sự free (miễn phí) mà hay
4. Bộ tài liệu quản trị nhân sự từ A tới Z
5. Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp
6. Tài liệu và hướng dẫn xây dựng KPI
7. ...

Cập nhật 24/10/2018: Tôi mới nhận được phản hồi
"Dear anh,

Tại Điều 4 của Thông tư "Hoạt động tự kiểm tra" em thấy ghi là: Người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất 1 lần trong năm. Như vậy thì bắt buộc người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đúng không anh?

Em cảm ơn anh đã gửi thông tin cập nhật cho em ah!"

Cám ơn chị đã gửi mail.

Nguyễn Hùng Cường | kinhcan24

Công ty cần chuẩn bị gì khi cơ quan BHXH thanh tra, kiểm tra

Cái này đã cũ nhưng tôi mới biết nên up lên đây cho mọi người xem. Ai chưa biết thì update nhé.

Căn cứ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH doanh nghiệp sẽ được BHXH tổ chức thanh tra và kiểm tra như sau:

1. Kiểm tra:
Hằng năm, BHXH tỉnh, BHXH huyện sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra thấp nhất đạt 25% số đơn vị.

Kiểm tra đột xuất:

Căn cứ tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN; truy đóng BHXH, BHYT, BHTN; số lượng đơn vị, doanh nghiệp, số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN; số đơn vị, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương đóng BHXH, BHYT để lập kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra:

Từ ngày 01/01/2016, hằng năm BHXH tỉnh, BHXH huyện tổ chức thanh tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị trên địa bàn như sau:
+ Đơn vị đã được cơ quan BHXH kiểm tra phát hiện vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa khắc phục trong thời hạn quy định.
+ Đơn vị chưa được kiểm tra nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

***Nội dung kiểm tra:

+ Tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; truy thu BHXH, BHYT, BHTN

*** Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi cơ quan BHXH thanh tra, kiểm tra như sau:

+ Giấy đăng ký doanh nghiệp
+ Bảng thanh toán tiền lương có chữ ký người lao động, bảng chấm công
+ Danh sách trả lương (danh sách chuyển lương qua tài khoản)
+ Hợp đồng lao động
+ Các quyết định đối với người lao động (quy chế tiền lương,…)
+ Hồ sơ đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT
+ Hồ sơ điều chỉnh của đơn vị gửi cơ quan BHXH trong quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Các thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT
+ Các loại giấy tờ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN (nếu có), điều chỉnh các yếu tố về nhân thân,…(nếu có)
+ Bản photo sổ BHXH của người lao động
+ Báo cáo tình hình sử dụng lao động
+ Khai trình sử dụng lao động
+ Hệ thống thang bảng lương do đơn vị xây dựng
+ Giấy nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Các chứng từ chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngoài ra tùy theo cơ quan BHXH sẽ yêu cầu bổ sung thêm hoặc loại bớt một số hồ sơ.

Nguồn tham khảo: Quyết định 959/QĐ-BHXH và thông báo kiểm tra đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Nguồn Fb/Webketoan (tôi lại đọc được từ danketoan . com)

Lời bình: Quyết định 959 này từ 9/9/2015. Tức là đã được 1 năm 6 tháng rồi. Những thông tin ở trên được ghi trong điều 43:

Tôi cũng đã đọc hết cả Quyết định 959 thì không thấy chỗ nào ghi như ở phần "*** Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị" ở trên. Như vậy có thể hiểu đoạn này fb/webketoan tự sáng tác thêm.

Chính vì thế mọi người đọc thêm mấy bài này để tham khảo nhé:
1. Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH - https://goo.gl/AqmQoy
2. Chuẩn bị gì cho đợt thanh tra lao động ? - https://goo.gl/qK1k11
3. Chuẩn bị báo cáo thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội ? - https://goo.gl/czsFqL
4. Chuẩn bị gì khi có đoàn bảo hiểm xã hội xuống thanh tra ? - https://goo.gl/wQSYLC
5. Những lỗi hay gặp khi bị thanh tra lao động - https://goo.gl/mpSbJA
6. Phòng nhân sự phải chuẩn bị gì khi thuế vào kiểm tra ? - https://goo.gl/Q0cYp7

À, thanh tra lao động khác thanh tra BHXH khác thanh tra thuế nhé. Mặc dù cả 3 sẽ có một số chỗ thanh tra trùng nhau.

Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH

Cuối năm đọc bài này để lên kế hoạch chuẩn bị cho năm sau. Hình này rất thời sự và được lượm lặt trên facebook kế toán.

Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH

I. BÁO CÁO CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

II. CÁC HỒ SƠ KIỂM TRA
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản chính và 06 bản sao)
2. Hợp đồng lao động ( https://goo.gl/acLeCx )
3. Giấy phép lao động (nếu sử dụng lao động người nước ngoài) ( https://goo.gl/UrRNRg )
4. Khai trình tình hình sử dụng lao động, báo cáo tăng, giảm lao động ( https://goo.gl/glfJmr )
5. Hồ sơ Bảo hiểm xã hội, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
6. Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân. ( https://goo.gl/HAH91N )
7. Hồ sơ thang, bảng lương của doanh nghiệp. ( https://goo.gl/M5Uf1Shttps://goo.gl/sUOQCb, https://goo.gl/CJgQam )
8. Danh sách ký nhận tiền lương hàng tháng của công nhân. ( https://goo.gl/CH7riu )
9. Bảng chấm công của doanh nghiệp
10. Quy chế trả lương trả thưởng ( https://goo.gl/X4LLlN )
11. Nội quy lao động ( https://goo.gl/X4LLlN )
12. Thỏa ước lao động tập thể ( https://goo.gl/X4LLlN, https://goo.gl/oI1fbA )
13. Hồ sơ khám sức khỏe cho người lao động
14. Báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ LĐTBXH; Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ.
15. Hồ sơ đo kiểm môi trường lao động.
16. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (trang bị phương tiện, sổ theo dõi cấp phát, chủng loại và số lượng phương tiện bảo vệ cá nhân đã cấp phát).
17. Công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động (số người được huấn luyện, số người được cấp thẻ).
18. Kế hoạch bảo hộ lao động.
19. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động cho các máy, niêm yết nội quy tại nơi làm việc.
20. Hồ sơ đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động.
21. Sổ theo dõi, lý lịch máy móc thiết bị.
22. Chứng từ nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn. ( https://goo.gl/HQOfnK )
23. Các quy định về dạy nghề.
24. Các văn bản quy định khác của doanh nghiệp. ( https://goo.gl/AnBTUJ )

III. KIỂM TRA VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Hồ sơ chứng từ về BHXH: Hồ sơ thu, nộp BHXH, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. ( https://goo.gl/BoIKDT )

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 60/2013/NĐ-CP
Thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ, biên bản đối thoại định kỳ, biên bản hội nghị người lao động.

V. LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG:
Theo quy định tại khoản 2 điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội. ( https://goo.gl/IgUXJ1 )

VI. Công tác an toàn lao động, quy định cấp phép xây dựng sửa chữa nhà.

Tàm tạm thế đã. Cách tiếp thanh tra như thế nào, thân mời cả nhà cùng đọc các bài viết có liên quan ở dưới. Ai chưa có đủ bộ thì lên kế hoạch cho năm sau hoàn thành đi. Tiện thể cả nhà đọc luôn 2 bài mà tôi thấy rất liên quan này nữa:
- 8 công việc của Nhân sự cần làm tại doanh nghiệp mới thành lập ( https://goo.gl/i9sWRS )
- Niên giám luật lao động 2017 – lịch báo cáo cho cơ quan quản lý lao động ( https://goo.gl/tFpM1s )

Những lỗi hay gặp khi bị thanh tra lao động

Bài viết ni sẽ bổ sung khá tốt cho seri bài viết về thanh tra lao động. Ai sắp bị thanh tra xuống kiểm tra thì lướt qua một loạt các lỗi dưới đây xem mình có bị không nhé. Ngoài ra đọc thêm các bài dưới đây để lấy thêm kinh nghiệm nữa:

- Chuẩn bị gì khi có đoàn bảo hiểm xã hội xuống thanh tra ? - http://goo.gl/19PG9j
- Chuẩn bị gì cho đợt thanh tra lao động ? - http://goo.gl/dvLFVA
- Chuẩn bị báo cáo thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội ? - http://goo.gl/I4mrcE

Danh sách các lỗi khi thanh tra lao động xuống 2016

DN chưa điều chỉnh lương tối thiểu

Tại kết luận, Thanh tra Bộ LĐTB&XH chỉ ra,
- có 2/6 DN không báo cáo định kỳ về ATVSLĐ và tình hình tai nạn lao động.
- Các DN mới chỉ ký 870/1.772 hợp đồng với người lao động bằng văn bản, số còn lại chỉ giao kết bằng lời nói.

Bên cạnh đó,
- 100% số DN ký hợp đồng lao động ghi không cụ thể tại các mục.
- Đối với lao động mùa vụ tại công trường, 6/6 DN đã tổ chức làm thêm giờ nên có tháng không đảm bảo nghỉ đủ 4 ngày.
- 1/6 DN chưa bố trí đủ số ngày nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương cho người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đoàn thanh tra đã phát hiện,
- có 3/6 DN chưa điều chỉnh lương tối thiểu theo quy định
- và 1 DN chưa trả đủ tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động.

Thanh tra công tác quản lý ATVSLĐ, đoàn thanh tra "khui" ra hàng loạt lỗi vi phạm tại các DN:
- 100% DN không bố trí cán bộ chuyên trách làm ATVSLĐ theo quy định;
- không DN nào bố trí cán bộ làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe với cơ sở y tế địa phương.

- 100% DN không đánh giá đầy đủ các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để xử lý
- và chỉ có 1/6 DN cấp đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Tại thời điểm đoàn tiến hành thanh tra,
- có 2 DN không kiểm định 6 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ),
- 3 DN không tổ chức huấn luyện lại về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và cán bộ làm ATVSLĐ.

Năm 2015,
- có 3/6 DN chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Trong thời kỳ thanh tra Công ty TNHH Nguyễn Hoàng để xảy ra tai nạn lao động làm chết 1 người.

thanh tra lao dong

100% DN vi phạm an toàn lao động

Kiểm tra tại công trường, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện:
- 100% số DN chưa thực hiện tự kiểm tra và dán tem các máy công cụ trước khi đưa vào sử dụng;
- 4/4 DN được kiểm tra tại công trình xây dựng, nơi sản xuất đều vi phạm các quy chuẩn an toàn điện.

Đoàn thanh tra cũng nêu rõ, các DN đã sử dụng giàn giáo thép định hình trong thi công các công đoạn, hạng mục công việc. Tuy nhiên,
- chưa DN nào thực hiện nghiệm thu thu chất lượng an toàn lắp đặt giàn giáo trước khi sử dụng.
- Bên cạnh đó, việc tự kiểm tra và ghi sổ nhật ký ATLĐ của các công trường chỉ là hình thức; không ghi cụ thể các yếu tố nguy cơ được đánh giá, biện pháp an toàn đã thực hiện và người vi phạm (nếu có).

Đoàn thanh tra đã phát hiện 81 lỗi vi phạm tại 6 DN. Qua đó, đã đình chỉ hoạt động đối với 6
- máy, thiết bị hết hạn kiểm định nhưng vẫn sử dụng.
Đồng thời, Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 DN với tổng số tiền 72 triệu đồng do:
- vi phạm Quy chuẩn ATLĐ trong xây dựng
- và không cấp đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Nguồn: Báo Thanh tra

Ví dụ thực tế về việc Nhân sự phải làm việc với cơ quan quản lý nhà nước

Trong seri các bài viết về thanh tra, tiếp xúc với cơ quan quản lý nhà nước, mọi người thấy toàn chữ là chữ nên chắc đau đầu. Vì vậy lần này tôi post hẳn 1 cái ảnh công văn lên cho mọi người cùng xem, thư giãn. Đây nhé, trong 1 bài viết tôi từng nói về việc phòng Nhân sự sẽ phải làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước ( http://goo.gl/GTZOAU ). Một trong những cơ quan đó là công an khu vực.


Nguồn ảnh: FB Hội kế toán Việt Nam

Công việc bao gồm:
- Báo cáo về cơ cấu tổ chức của cơ quan, doanh nghiệp.
- Danh sách cán bộ nhân viên 6 tháng cuối năm.
- Báo cáo tình hình ANTT 6 tháng

Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió khi gặp tình huống này nhé.

Lương theo góc nhìn kế toán : Chuẩn hóa khoản mục chi phí lương 2015

Mới hôm qua tôi viết bài : Kế toán, nhân sự lưu ý khi làm 2 bảng lương cho năm 2016 ( http://goo.gl/gyiXCX ) thì sáng nay được đọc luôn bài viết này của mr Nguyễn Biên Cương. Để tiện cho mọi người theo dõi, chúng ta đọc qua tóm tắt bài trước: tôi đề cập đến việc cơ quan Thuế sẽ phối hợp với BHXH như thế nào để thanh tra không cho:
- kế toán lách thuế bằng cách hoạch toán chi phí vào lương
- và không cho nhân sự giảm chi phí lương bằng cách giảm đóng BHXH.

Còn bài viết hiện tại thì nói về Lương theo góc nhìn kế toán. Ngoài ra, bài viết cũng giải thích tại sao nhân sự phải lưu hồ sơ của nhân viên và hồ sơ cần những gì. ( Bộ hồ sơ lao động (nhân sự) chuẩn theo luật cần có những gì ? - http://goo.gl/B2wgYC ). Thân mời cả nhà cùng đọc.

CHUẨN HÓA KHOẢN MỤC CHI PHÍ LƯƠNG 2015
——————————————————————–

Nguồn: Nguyễn Biên Cương

Lương – Đó là một khoản mục chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, và đây cũng là một chi phí mà KẾ TOÁN hay CHẾ BIẾN, vì nó không cần hóa đơn, nhưng vẫn được tính vào chi phí được trừ. Nhưng, chính vì nó là chi phí CHẾ BIẾN, nên cán bộ thuế thường hay SOI nhiều vào khoản mục chi phí này.

Trong bài viết này, ĐAM MÊ KẾ TOÁN sẽ giải đáp cho các bạn một vài vấn đề vướng mắc về tiền lương mà các bạn quan tâm
– Không đóng bảo hiểm, chi phí tiền lương có được tính vào chi phí được trừ?
– Không có hồ sơ lao động, chi phí tiền lương có được tính vào chi phí được trừ?
– Hồ sơ về chi phí tiền lương cần có những hồ sơ nào?
– Xây dựng quy chế lương chặt chẽ, mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp như thế nào?

Thứ nhất: Không đóng bảo hiểm, chi phí tiền lương có được tính vào chi phí được trừ?
Nếu các bạn là người thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật, các bạn sẽ nắm được gần đây, có những văn bản đề cập đến nội dung về Bảo hiểm và thuế liên kết với nhau, như quy chế 994/QCPH-BHXH-CT, công văn 768/TCT-TNCN ( Xem thêm : http://goo.gl/dQKkC7 ). Trong những văn bản này, chỉ nói đến nội dung là Thuế và bảo hiểm sẽ liên kết với nhau, phối hợp với nhau trong công tác thu Bảo hiểm, chưa có một văn bản nào nói đến nội dung là không đóng bảo hiểm, chi phí tiền lương đó không được tính vào chi phí được trừ nhé. ==> Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm vẫn được tính vào chi phí được trừ, các bạn chỉ bị phạt, và bị truy thu về hành vi không đóng bảo hiểm thôi nhé.

Thứ hai: Không có hồ sơ lao động, chi phí tiền lương có được tính vào chi phí được trừ?
Các doanh nghiệp, khi tuyển dụng, đều yêu cầu người lao động nộp một bộ hồ sơ lao động để quản lý lao động trong doanh nghiệp. Nhưng, vì một lý do nào đó, doanh nghiệp bị mất hồ sơ lao động của người lao động. Và cũng có những trường hợp, do là chi phí chế biến, nên không có hồ sơ của người lao động, mà chỉ có CMTND photo.

Theo điểm 2.5 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ tài chính HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:
“2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty…”
Và với những văn bản về lao động, không có văn bản nói về vấn đề phạt khi doanh nghiệp không có hồ sơ lao động của người lao động, mà sẽ chỉ phạt khi doanh nghiệp giữ hồ sơ gốc của người lao động.

Căn cứ quy định trên, Trường hợp công ty các bạn trả lương cho người lao động, có quy chế lương, có hợp đồng lao động với người lao động, có bảng chấm công, bảng thanh toán lương, và chứng từ chi lương thì chi phí tiền lương này được tính vào chi phí được trừ. Để chắc chắn, các bạn chỉ cần có CMTND photo của người lao động là ok.

Thứ ba: Hồ sơ về chi phí tiền lương cần có những hồ sơ nào?
Như đã đề cập đến ở nội dung thứ 2, để chi phí tiền lương của các bạn được tính vào chi phí được trừ, các bạn cần có những hồ sơ sau:
+ Quy chế lương
+ Hợp đồng lao động
+ Bảng chấm công
+ Bảng thanh toán lương
+ Chứng từ chi lương

Thứ tư: Xây dựng quy chế lương chặt chẽ, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp như thế nào?
Quy chế lương, là một trong những hồ sơ cần có để được tính vào chi phí được trừ. Hiểu một cách đơn giản, quy chế lương, là một quy định hướng dẫn về cách tính lương, trả lương trong doanh nghiệp. Các bạn sẽ xây dựng nó như thế nào, để chặt chẽ, và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp?

Như các bạn đã biết, các doanh nghiệp đều muốn TRỐN đóng bảo hiểm cho người lao động, hoặc là đóng nhưng với mong muốn là đóng với mức thấp nhất. Và theo quy định tại luật bảo hiểm, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là mức lương cơ bản Nắm được vấn đề đó, các doanh nghiệp đều trả lương cơ bản thấp, để đóng bảo hiểm thấp. Nhưng nếu trả lương thấp, người lao động sẽ không gắn bó với doanh nghiệp. Và để đảm bảo thu nhập cho người lao động, các doanh nghiệp sẽ tăng lương bằng cách tăng các khoản phụ cấp. Như vậy, thu nhập của người lao động được đảm bảo, và doanh nghiệp cũng đóng bảo hiểm với mức thấp. Đó là cách mà các doanh nghiệp thường vận dụng để xây dựng quy chế lương.

ĐAM MÊ KẾ TOÁN gửi cho các bạn tham khảo một bộ quy chế lương mẫu. Trong quy chế lương này, ĐAM MÊ KẾ TOÁN nói rất rõ, mức lương người lao động được hưởng = Tiền lương cơ bản + Các khoản phụ cấp, trợ cấp. Và tiền lương cơ bản chỉ là căn cứ đóng các khoản bảo hiểm. Các khoản phụ cấp, trợ cấp ở trong quy chế lương đang để ở chế độ mở (không quy định chi tiết mức hưởng phụ cấp, trợ cấp là bao nhiêu) và sẽ quy định cụ thể ở quyết định về các khoản phụ cấp, trợ cấp đó. Nhiều bạn sẽ thắc mắc, là sao không quy định luôn trong quy chế lương, mà mất công làm thêm quyết định làm gì. Các bạn dễ dàng nhận thấy, các khoản phụ cấp, trợ cấp có thể thay đổi theo từng thời điểm, ví dụ: Phụ cấp ăn ca, tại thời điểm hiện tại, mức phụ cấp là 20.000đ/ngày. Nhưng một thời gian sau, giá cả thị trường biến động, mức phụ cấp này không còn phù hợp nữa, và sẽ phải nâng mức phụ cấp lên là 25.000đ/ngày. Nếu các bạn quy định cụ thể mức phụ cấp này trong quy chế, thì khi thay đổi, các bạn sẽ phải sửa lại quy chế. Còn nếu các bạn quy định ở trong quyết định, thì các bạn chỉ cần làm quyết định mới thay thế là ok.

Tải quy chế lương bản word tại đường link phía dưới : http://tailieunhansu.com/diendan/f576/mau-quy-che-luong-chung-cua-dam-me-ke-toan-85452/

Bộ hồ sơ lao động (nhân sự) chuẩn theo luật cần có những gì ? – Update 2015

Mấy hôm nay rộ lên việc làm báo cáo tình hình sử dụng lao động tại công ty, tôi xem lại thông tư TT Số: 23/2014/TT-BLĐTBXH rồi sau đó lại xem lại tiếp NĐ Số: 03/2014/NĐ-CP thì thấy có một điều lưu ý và bổ sung cho bài Bộ hồ sơ lao động (nhân sự) chuẩn theo luật cần có những gì ? này của tôi. Đó là trong khoản 2 điều 7 của NĐ Số: 03/2014/NĐ-CP có khi:

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người lao động gồm các văn bản sau đây:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;
c) Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;
d) Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định được quy định trong TT Số: 23/2014/TT-BLĐTBXH là mẫu số 4. Nhìn sơ qua thì giống cái CV mà chúng ta hay yêu cầu ứng viên gửi trước.

Ai cần mẫu số 4 thì tải tại đây: Mau so 4 phieu dang ky du tuyen.docx

Như vậy Bộ hồ sơ lao động theo luật phục vụ cho thanh tra bây giờ chúng ta có thêm:

01. - Bản sao công chứng Bằng Đại học và các văn bằng khác cùng bảng điểm(*)
02. - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương
03. - 02 ảnh cá nhân mới nhất (3x4 cm), phía sau ghi rõ tên và ngày sinh
04. - 01 bản copy chứng minh nhân dân (*)
05. - Giấy khám sức khỏe bản chính (có xác nhận của bệnh viện cấp quận, huyện hoặc tương đương)
06. - Giấy khai sinh bản sao có công chứng
07. - Đơn xin việc viết tay
08. - Bản tự thuật cá nhân theo mẫu - Phiếu đăng ký dự tuyển (CV)
09. - Giấy đăng ký tạm trú hoặc bản sao sổ hộ khẩu
10. - Giấy phép lao động (dành cho lao động nước ngoài.)
11. - Văn bản đồng ý giao kết hợp đồng lao động (dành cho người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi;)
12. - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi; (số chứng minh nhân dân)
13. - Văn bản của người dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện theo pháp luật của mình giao kết hợp đồng lao động

Vậy là tôi đã trả được nợ của bài trước khi không chứng minh được luật có yêu cầu CV hay không. : )

Bộ hồ sơ lao động (nhân sự) chuẩn theo luật cần có những gì ?

Chủ đề về hồ sơ lao động (nhân sự) cần có những gì khá hay có thể nhiều người biết nhưng biết tường tận và tại sao thì chắc ít người biết. Mới đây tôi nhận được thư nhờ tư vấn của 1 bạn như sau:

Kính gửi: Anh Cường

E vừa tiếp nhận vị trí HCNS tại 1 công ty mới. Hiện nay nhân sự bên em có 40 người và dự kiến mở rộng thêm. Tuy nhiên về chính sách và hồ sơ hoàn toàn không có gì. Hiện nay Em có đang yêu cầu CBNV bổ sung hồ sơ nhân sự như sau

Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương trong vòng 6 tháng gần nhất
- Bằng cấp chứng chỉ có liên quan.
- Giấy khám sức khỏe trong 6 tháng gần nhất
- CV mô tả kinh nghiệm làm việc của cá nhân
- Chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng gần nhất

Tuy nhiên Sếp em mail lại với nội dung những hồ sơ nào ảnh hưởng đến tính pháp lý thì thực hiện không thì giản tiện đi cho người lao động. Em tham khảo nhưng chưa tìm được 1 cái quy định cụ thể nào về quy định của nhà nước là hồ sơ nhân sự bắt buộc có những cái gì vì giờ phải nói có sách mách có chứng mới có tác dụng ạ. Mong anh giúp đỡ em. Em cảm ơn anh

Thanks and Best Regards,

Lúc đầu tôi thấy khá đơn giản để trả lời nhưng đọc kỹ mới thấy yêu cầu của bạn khá cao nên tôi viết hẳn lên đây để mọi người cần thì tham khảo. Một bộ hồ sơ hoản chỉnh cần có:

01. - Bản sao công chứng Bằng Đại học và các văn bằng khác cùng bảng điểm(*)
02. - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương
03. - 02 ảnh cá nhân mới nhất (3x4 cm), phía sau ghi rõ tên và ngày sinh
04. - 01 bản copy chứng minh nhân dân (*)
05. - Giấy khám sức khỏe bản chính (có xác nhận của bệnh viện cấp quận, huyện hoặc tương đương)
06. - Giấy khai sinh bản sao có công chứng
07. - Đơn xin việc viết tay
08. - Bản tự thuật cá nhân theo mẫu Dowload trên Website(mục Tuyển dụng)
09. - Giấy đăng ký tạm trú hoặc bản sao sổ hộ khẩu
10. - Giấy phép lao động (dành cho lao động nước ngoài.)
11. - Văn bản đồng ý giao kết hợp đồng lao động (dành cho người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi;)
12. - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi; (số chứng minh nhân dân)
13. - Văn bản của người dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện theo pháp luật của mình giao kết hợp đồng lao động

Tại sao ? Tôi sẽ đi chứng minh ...

Trả lời: Một bộ hồ sơ chuẩn theo đúng pháp luật là một bộ hồ sơ phù hợp với:
- Luật lao động
- Các nghị định và thông tư hướng dẫn
- Yêu cầu của Bảo hiểm xã hội và Y tế
- Yêu cầu của thanh tra lao động
- Yêu cầu của cơ quan thuế

Chúng ta đi từ cơ sở đầu tiên là luật lao động. Luật lao động cũng chỉ có vài dòng đơn giản về thế nào là hồ sơ lao động chuẩn:
- Hợp đồng lao động tất nhiên rồi. Hợp đồng lao động phải theo điều 23
- Các thông tin :

Điều 19 khoản 2: "Người lao động phải cung cấp cho người sử dụng lao động về họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khoẻ và các vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu."

Ngoài ra theo điều 152 "Chăm sóc sức khỏe cho người lao động", khoản 6: "Người sử dụng lao động phải quản lý hồ sơ sức khoẻ cá nhân và hồ sơ theo dõi tổng hợp theo quy định của Bộ Y tế."

Như vậy luật quy định cũng khá lỏng. Chúng ta sẽ đi tìm tiếp nghị định và thông tư xem có cái nào điều chỉnh vấn đề này không ?

Đầu tiên là nghị định: Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động. Trong này có Điều 6. Nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước khoản 2: "Họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; địa chỉ nơi cư trú; số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật của người được thuê làm giám đốc."

Tức là ai được thuê làm giám đốc công ty nhà nước phải cung cấp các giấy tờ chứng minh các điều trên:
- CMT ND
- Giấy khai sinh
- Bằng cấp
- Giấy tạm trú hoặc hộ khẩu

Tiếp đến là Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 01/03/2015 v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao Động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, Giải quyết tranh chấp lao động. Ở đây có 1 điều quy định:

Điều 4 Nội dung hợp đồng lao động, khoản 2 : "Số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động được quy định như sau:
a) Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp của người lao động;
b) Số giấy phép lao động, ngày tháng năm cấp, nơi cấp giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền cấp đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
c) Văn bản đồng ý việc giao kết hợp đồng lao động của người đại diện theo pháp luật đối với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi;
d) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi;
đ) Văn bản của người dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện theo pháp luật của mình giao kết hợp đồng lao động."

và khoản 11. "Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận."

Ở nghị định này chúng ta đã thấy rõ hơn các hồ sơ, giấy tờ gì Nhân sự cần lưu:
- Hợp đồng lao động
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (số chứng minh nhân dân)
- Giấy phép lao động (dành cho lao động nước ngoài.)
- Văn bản đồng ý giao kết hợp đồng lao động (dành cho người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi;)
- Giấy khai sinh ( Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính )
- Giấy tạm trú hoặc hộ khẩu (địa chỉ nơi cư trú)
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi; (số chứng minh nhân dân)
- Văn bản của người dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện theo pháp luật của mình giao kết hợp đồng lao động

Đọc đến đây chúng ta vẫn chưa thấy có chỗ nào quy định phải có giấy khám sức khỏe, bằng cấp và sơ yếu lý lịch cũng như đơn xin việc cả mà chỉ là khoản 11 điều 4 quy định chung chung các nội dung khác liên quan...".

Quay ngược lên trên với luật lao động thì chúng ta thấy điều 19 khoản 2 có yêu cầu người lao động phải cung cấp cho người sử dụng lao động : "trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khoẻ". Kết hợp tiếp thì bộ hồ sơ sẽ phải thêm:
- Các bằng cấp
- Giấy khảm sức khỏe.

Vậy là tôi đã chứng minh được những giấy tờ cần phải có:
1. - Bản sao công chứng Bằng Đại học và các văn bằng khác cùng bảng điểm(*)
4. - 01 bản copy chứng minh nhân dân (*)
5. - Giấy khám sức khỏe bản chính (có xác nhận của bệnh viện cấp quận, huyện hoặc tương đương)
6. - Giấy khai sinh bản sao có công chứng
9. - Giấy đăng ký tạm trú hoặc bản sao sổ hộ khẩu
10. - Giấy phép lao động (dành cho lao động nước ngoài.)
11. - Văn bản đồng ý giao kết hợp đồng lao động (dành cho người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi;)
12. - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi; (số chứng minh nhân dân)
13. - Văn bản của người dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện theo pháp luật của mình giao kết hợp đồng lao động

Giờ chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là có cần: Sơ yếu lý lịch, ảnh, đơn xin việc và bản tự thuật (CV) không ?

Tiếp tục tìm kiếm thì tôi tìm được cái THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 16/LĐTBXH - TT NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/CP NGÀY 31/10/1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TUYỂN LAO ĐỘNG. Thông tư này cũ và xa lắc xa lơ rồi. Không biết nó có còn hiệu lực không nữa ? Trong phần II mục 1: trách nhiệm của người lao động:

"1. Trách nhiệm của người lao động:

a) Trước khi dự tuyển, người lao động cần nghiên cứu đầy đủ các điều kiện để được tuyển dụng, quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động khi tuyển và trong quá trình làm việc, mà người sử dụng lao động thông báo.

b) Hồ sơ xin việc làm, gồm có: Đơn xin việc làm (Mẫu số 1 kèm theo); sổ lao động, giấy khám sức khoẻ.

- Trường hợp người lao động chưa được cấp sổ lao động thì phải có sơ yếu lý lịch (xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc của chính quyền địa phương nơi người lao động đang làm việc hoặc cư trú), văn bằng, chứng chỉ học vấn, nghề nghiệp.

- Trường hợp người lao động đã được cấp sổ lao động, đang thực hiện hợp đồng lao động đã ký, nhưng có nhu cầu tìm thêm việc làm, thì hồ sơ xin việc làm còn có thêm bản sao hợp đồng lao động đã ký với đơn vị giữ sổ lao dộng và các bản sao hợp đồng lao động khác đang thực hiện (nếu có). "

Chỗ này nó giải thích tại sao chúng ta cần phải có : Đơn xin việc và sơ yếu lý lịch.

Tôi đang kiểm tra xem thông tư này còn hiệu lực không vì thế chúng tam tạm chấp nhận nguồn gốc và lý do này nhé. Khi nào kiểm tra xong tôi sẽ vào xác nhận lại.

Thời điểm này, coi như chúng ta đã hoàn thành việc chứng minh. Tuy nhiên để cho hết ngọn ngành chúng ta tiếp tục rà soát tới:
- Yêu cầu của Bảo hiểm xã hội và Y tế
- Yêu cầu của thanh tra lao động
- Yêu cầu của cơ quan thuế

Bảo hiểm xã hội và Y tế: Để đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cần
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (bản sao), trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì nộp bản Hợp đồng lao động.
2. Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (nếu có).
3. Thang, bảng lương (đã được đăng ký với cơ quan lao động).
4. Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển…
5. Mẫu 01 - TBH "Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN" của người lao động do người lao động kê khai; trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không phải kê khai mà chỉ nộp số BHXH.
6. Mẫu số 02a-TBH: "Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN"

b) Số lượng hồ sơ:
- Từ điểm 1- 4: 01 bộ (phô tô).
- Điểm 5,6: 03 bộ.

Như vậy BHXH không cần bộ hồ sơ lao động của nhân viên mà chỉ cần có hợp đồng lao động.

Rồi giờ đến theo yêu cầu của thanh tra lao động. Khi họ vào doanh nghiệp thì chúng ta cần chuẩn bị gì. Anh chị em vui lòng đọc thêm bài này: Chuẩn bị gì cho đợt thanh tra lao động ?. Theo kinh nghiệm mọi người chia sẻ: "Họ sẽ yêu cầu kiểm tra xác suất 5-7 bộ hồ sơ của NLĐ: có đầy đủ hồ sơ theo quy định ko, đặc biệt là Giấy khám sức khỏe phải theo mẫu mới (ko được là mẫu 1 tờ A4 như trước mà phải là Giấy khám sức khỏe 4 mặt), HĐLĐ có đúng mẫu của Thông tư 21 ko;"

Đại khái không có gì, cứ như tôi liệt kê ở trên là được.

Cuối cùng là đến yêu cầu của thanh tra thuế: Mọi người đọc thêm bài này "Phòng nhân sự phải chuẩn bị gì khi thuế vào kiểm tra ?" Họ sẽ kiểm tra:
- Hợp đồng lao động (để xem xét việc trả lương Gross hay là lương Net, mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác…), hồ sơ nhân sự (để chắc chắn nhân sự đó có tồn tại thật tại công ty).
- Quyết định lương, quyết định tăng lương, quy chế lương công ty.
- Bảng lương và các chứng từ thanh toán lương, kèm một file excel tổng hợp từng năm về tổng thu nhập, tổng thuế phải nộp, đã nộp
- Thẻ lương nhân viên có chữ ký của người nhận, UNC chuyển lương qua Ngân hàng
- Các biên lai khấu trừ thuế cho các lao động không ký hợp đồng, các lao động nghỉ việc giữa năm
- Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh có xác nhận của cơ quan thuế của từng nhân viên
- Bản sao công chứng hộ chiếu, visa của các cá nhân người nước ngoài
- Các ủy quyền quyết toán thuế của các lao động quyết toán thuế tại doanh nghiệp
- Các giấy tờ khác liên quan

Như vậy thuế cũng không có yêu cầu cụ thể chi tiết như chúng ta đã làm ở trên.

Sau rốt, trong bộ hồ sơ của tôi có 2 mục mà tôi chưa chứng minh luật yêu cầu là : CV (bản tự thuật kinh nghiệm) và 2 ảnh. CV là do yêu cầu của công ty để đánh giá năng lực. 2 ảnh: 1 dán ở bộ hồ sơ bên ngoài, 1 để trong túi hồ sơ để nhận diện nhân viên.

Vậy là tôi đã chứng minh xong 1 bộ hồ sơ lao động (nhân sự) chuẩn cần có những gì.

Ai thấy dài quá thì xem clip này nhé: