Thông tư hướng dẫn Doanh nghiệp tự thanh tra lao động – 17/2018/TT-BLĐTBXH

Sáng nay tôi nhận được 1 tin khá hay. Đó là ngày 17/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Vậy là quy trình quản trị nhân sự: Qui trinh quan ly nhan su ver 4.2.xls lại được update.

Cơ bản nội dung của thông tư như sau: doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất mỗi năm 01 lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ. Cụ thể như sau:
- Thời gian kiểm tra: Do doanh nghiệp quyết định;
- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra;
- Nội dung tự kiểm tra: Việc thực hiện báo cáo định kỳ; tuyển dụng và đào tạo lao động; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động...;
- Hồ sơ tự kiểm tra: Phiếu tự kiểm tra; kết luận tự kiểm tra; văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh.
- Báo cáo kết quả kiểm tra: Doanh nghiệp phối hợp với đại diện tập thể lao động thực hiện báo cáo trực tuyến khi có yêu cầu của cơ quan Thanh tra lao động.

Quy trình tự thanh tra như sau:
Bc1: Lập đoàn tự kiểm tra và lấy mẫu phiếu tự thanh tra tại http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn/
Thành phần đoàn bao gồm:
+ Trưởng đoàn: Đại diện người sử dụng DN
+ Thành viên: người phụ trách lao động, tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động
+ Đại diện người lao động
Bc2: Tiến hành tự thanh tra thông qua các nội dung trên mẫu phiếu
Bc3: Đưa ra biện pháp khắc phục nếu vi phạm
Bc4: Lập phiếu kết luận tự kiểm tra (lấy mẫu ở website trên)
Bc5: Lưu lại kết luận, hồ sơ và báo cáo kết quả tự thanh tra qua website (trực tuyến) khi có yêu cầu bằng văn bản của thanh tra nhà nước về lao động (tức là không phải báo cáo cho đến khi có yêu cầu).

Hồ sơ cần:
- Văn bản thành lập đoàn tự thanh tra (quyết định của DN)
- Phiếu tự kiểm tra (lấy theo mẫu tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn )
- Bản tự kết luận sau kiểm tra
- Các giấy tờ phát sinh khi tự thanh tra

Nội dung tự thanh tra bao gồm:
- Việc thực hiện báo cáo định kỳ
- Việc tuyển dụng và đào tạo lao động
- Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động
- Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể
- Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi
- Việc trả lương cho người lao động
- Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động
- Việc thực hiện quy định đối với lao động
+ nữ
+ người cao tuổi,
+ chưa thành niên
+ khuyết tật
+ nước ngoài
- Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động; bồi thường trách nhiệm vật chất
- Việc tham gia trích đóng:
+ BHXH
+ BHTN
+ BHYT
- Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động
- Nội dung khác

KC: Nội dung này thiếu việc đóng phí công đoàn. Chi tiết hơn về nội dung thì cần vào site của bộ.

Tôi đọc hết cả thông tư thì không thấy chữ "quy đinh", "yêu cầu", "phải"... các từ khóa mang hàm nghĩa bắt buộc mà chỉ có từ hướng dẫn. Cho nên tôi cũng đang thắc mắc không biết thông tư này là hướng dẫn hay quy định?

Theo định nghĩa: Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của một ngành nhất định.

Trong thông tư không nói rõ là hướng dẫn cho điều nào của nghị định gì mà chỉ có căn cứ vào 1 số điều.

Nếu là bắt buộc thì chúng ta lại thêm 1 thủ tục nữa. Nhưng nếu hiểu theo ý tốt đẹp thì đây là ý tốt của nhà nước khi cố gắng hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Luật quá nhiều nên nhà nước ra checklist cho chúng ta theo. Vậy là tuyệt quá.

Mọi người đọc thông tư tại đây nhé: Thong tu 172018TT-BLDTBXH.pdf

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Cuối cùng: Anh chị em muốn có tài liệu Quản trị Nhân sự và cập nhật khi có mới?
Hãy xem thông tin tại link: https://goo.gl/x7w6hS
Hoặc đăng ký tại đây: https://goo.gl/vHCrgb

Ví dụ các tài liệu sẽ được gửi sau khi đăng ký:
1. Tổng hợp các đường link khu vực chứa các tài liệu nhân sự miễn phí
2. Ebook ( sách điện tử ) cho những ai học và làm quản trị Nhân sự
3. Tài liệu Quản trị nhân sự free (miễn phí) mà hay
4. Bộ tài liệu quản trị nhân sự từ A tới Z
5. Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp
6. Tài liệu và hướng dẫn xây dựng KPI
7. ...

Cập nhật 24/10/2018: Tôi mới nhận được phản hồi
"Dear anh,

Tại Điều 4 của Thông tư "Hoạt động tự kiểm tra" em thấy ghi là: Người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất 1 lần trong năm. Như vậy thì bắt buộc người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đúng không anh?

Em cảm ơn anh đã gửi thông tin cập nhật cho em ah!"

Cám ơn chị đã gửi mail.

Nguyễn Hùng Cường | kinhcan24

Công ty cần chuẩn bị gì khi cơ quan BHXH thanh tra, kiểm tra

Cái này đã cũ nhưng tôi mới biết nên up lên đây cho mọi người xem. Ai chưa biết thì update nhé.

Căn cứ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH doanh nghiệp sẽ được BHXH tổ chức thanh tra và kiểm tra như sau:

1. Kiểm tra:
Hằng năm, BHXH tỉnh, BHXH huyện sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra thấp nhất đạt 25% số đơn vị.

Kiểm tra đột xuất:

Căn cứ tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN; truy đóng BHXH, BHYT, BHTN; số lượng đơn vị, doanh nghiệp, số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN; số đơn vị, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương đóng BHXH, BHYT để lập kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra:

Từ ngày 01/01/2016, hằng năm BHXH tỉnh, BHXH huyện tổ chức thanh tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị trên địa bàn như sau:
+ Đơn vị đã được cơ quan BHXH kiểm tra phát hiện vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa khắc phục trong thời hạn quy định.
+ Đơn vị chưa được kiểm tra nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

***Nội dung kiểm tra:

+ Tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; truy thu BHXH, BHYT, BHTN

*** Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi cơ quan BHXH thanh tra, kiểm tra như sau:

+ Giấy đăng ký doanh nghiệp
+ Bảng thanh toán tiền lương có chữ ký người lao động, bảng chấm công
+ Danh sách trả lương (danh sách chuyển lương qua tài khoản)
+ Hợp đồng lao động
+ Các quyết định đối với người lao động (quy chế tiền lương,…)
+ Hồ sơ đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT
+ Hồ sơ điều chỉnh của đơn vị gửi cơ quan BHXH trong quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Các thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT
+ Các loại giấy tờ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN (nếu có), điều chỉnh các yếu tố về nhân thân,…(nếu có)
+ Bản photo sổ BHXH của người lao động
+ Báo cáo tình hình sử dụng lao động
+ Khai trình sử dụng lao động
+ Hệ thống thang bảng lương do đơn vị xây dựng
+ Giấy nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Các chứng từ chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngoài ra tùy theo cơ quan BHXH sẽ yêu cầu bổ sung thêm hoặc loại bớt một số hồ sơ.

Nguồn tham khảo: Quyết định 959/QĐ-BHXH và thông báo kiểm tra đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Nguồn Fb/Webketoan (tôi lại đọc được từ danketoan . com)

Lời bình: Quyết định 959 này từ 9/9/2015. Tức là đã được 1 năm 6 tháng rồi. Những thông tin ở trên được ghi trong điều 43:

Tôi cũng đã đọc hết cả Quyết định 959 thì không thấy chỗ nào ghi như ở phần "*** Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị" ở trên. Như vậy có thể hiểu đoạn này fb/webketoan tự sáng tác thêm.

Chính vì thế mọi người đọc thêm mấy bài này để tham khảo nhé:
1. Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH - https://goo.gl/AqmQoy
2. Chuẩn bị gì cho đợt thanh tra lao động ? - https://goo.gl/qK1k11
3. Chuẩn bị báo cáo thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội ? - https://goo.gl/czsFqL
4. Chuẩn bị gì khi có đoàn bảo hiểm xã hội xuống thanh tra ? - https://goo.gl/wQSYLC
5. Những lỗi hay gặp khi bị thanh tra lao động - https://goo.gl/mpSbJA
6. Phòng nhân sự phải chuẩn bị gì khi thuế vào kiểm tra ? - https://goo.gl/Q0cYp7

À, thanh tra lao động khác thanh tra BHXH khác thanh tra thuế nhé. Mặc dù cả 3 sẽ có một số chỗ thanh tra trùng nhau.

Tư vấn phương án chuẩn làm hợp đồng để đóng BHXH tối ưu

Bài viết mang tính minh họa và phục vụ cho công ty nhỏ. Hi vọng nó giúp được mọi người ít nhiều.

Chào anh
anh có thể tư vấn dùm em về Hợp đồng lao động để đối phó BHXH
em làm như thế này ạ

Đây là bảng lương cty em năm 2015
có 8 người mà chỉ có 2 người đóng BHXH
6 người không đống BHXH em làm Hợp đồng dịch vụ như thế này ạ

con 2 người đóng BHXH thì em làm HĐLĐ:

Vì kế toán làm lương nhân viên theo doanh thu để đối phó với BHXH, chứ lương thực tế thấp hơn ạ, nên trong hợp đồng em không ghi cụ thế mức lương
Mong anh tư vấn dùm em với ạ.

Tình huống này giống hệ tình huống trong bài: Theo mọi người thì Thuế và BHXH đã liên thông với nhau chưa ? - https://goo.gl/KAEO7z

Anh Cường ơi em vào mạng và được bết mail của anh nên em có một vài câu hỏi muốn hỏi anh. anh tư vấn giúp em nhé
1/ Mình làm hợp đồng cộng tác viên mà trả lương theo tháng có được không anh?
2/ Thời gian của hợp đồng CTV thường thì được ký bao lâu ạ?
Thật ra bên em đang mắc phải một vấn đề về bảo hiểm cần được giải quyết gấp ạ

Công ty em là công ty về cơ khí thường thì bên em nhận sửa chữa các gian hàng của các trung tâm thương mại, nhà dân, trường học bệnh viện .... về tất cả các hạng mục như xây dựng ( sửa chữa), làm cửa sắt, cửa kính, trần thạch cao, trần nhựa...Do vậy bên em thường giao khoán cho các đội làm.

Năm 2015 vừa qua thì kế toán thuế bên em có làm thu nhập cá nhân cho tổng số 9 nhân viên ( trong đó có 3 nhân viên văn phòng - được đóng bảo hiểm từ năm 2014 ) còn 6 nhân viên lao động thì không đóng bảo hiểm.Do kế toán thuế muốn tính thêm chi phí nên đã để 6 nhân viên đó vào bảng lương của cả năm 2015. Mà bên em vừa mới quyết toán thuế hết năm 2015 nên bên thuế thấy tổng thu nhập cá nhân có 9 người mà đơn vị em chỉ đóng bảo hiểm cho 3 người nên gửi công văn cho bảo hiểm kiểm tra bên em.

Hôm nay bên em có mang hợp đồng giấy tờ lên cho bên bảo hiểm xem thì họ nói bên em bắt buộc phải đóng bảo hiểm cho 6 nhân viên còn lại do kế toán bên em làm hợp đồng lao động cho 6 nhân viên đó là 1 năm và có bản cam kết giữa người lao động với cty em là không đóng bảo hiểm, nhưng bên bảo hiểm không chấp nhận và bắt ben em phải truy thu bảo hiểm và nói phạt 75.000.000 đ nếu không giải trình được.

Và em nghĩ là làm hợp đồng cộng tác viên cho 6 nhân viên đó nhưng em xem trên mạng thì chỉ biết được nếu làm hợp đồng này thì không phải đóng bảo hiểm cho nhân viên. Vậy anh cho em hỏi là em làm hợp đồng CTV cho 6 lao động bên em thời hạn hợp đồng là 1/1/2015 đến 31./12/2015 và mức thù lao trả theo tháng để không chênh lệc giữa bảng quyết toán thu nhập cá nhân ben Thuế năm 2015 có được không ạ

Anh ơi có thể giúp em vụ này được không vì bên em thứ 2 này 24/10/2015 là bên em phải lên cơ quan bảo hiểm trình hợp đồng của 6 lao động này anh ạ.cái cốt lõi bây giờ là họ yêu cầu bên em trình được hợp đồng cho 6 lao động còn lại và giải thích thế nào để 6 người đó không phải nộp bảo hiểm. Nếu không chứng minh được thì bên em phải nộp truy thu số tiền bảo hiểm của 6 người đó trong 2015 anh ạ.

Thực chất công việc của bên em chủ yếu là sửa chữa, cải tạo tất cả các công việc về xây dựng, cơ khí, nhôm kính, trần, sơn... nên bên đều khoán gọn cho một tốp thợ theo lĩnh vực công việc thôi anh ạ.

Thường khi gặp những tình huống như thế này tôi sẽ có một số câu hỏi hiện ra trong đầu. Các câu hỏi đặt ra bao gồm:
I. Bảng lương:
1. Bảng lương không có vị trí giám đốc ?
2. 6 người không đóng bảo hiểm, thu nhập là 11 triệu / tháng ? >> Tổng thu nhập là: 11 x 12 = 132 triệu / người / năm ?
3. Tháng nào những người đó cũng lĩnh số tiền như nhau ?
4. Có bản chấm công đủ ?
5. Mọi người trong công ty có mã số thuế chưa ?
6. Công ty có quy chế lương chưa ?

II. Hợp đồng:
1. Hợp đồng có ghi thời gian không?
2. Hợp đồng có ghi mức lương không?
3. Hợp đồng có từ ngữ chỉ hàm ý: lương, tiền công không?
4. Lương có thấp hơn so với lương tối thiểu không ?

III. Thuế
1. Có trích 10% thuế thu nhập cá nhân với những người hợp đồng CTV?
2. Có làm bản cam kết thu nhập dưới 100 triệu / năm ?
3. Đã quyết toán thuế năm vừa rồi chưa ?

Thực ra đặt ra câu hỏi cho rõ thêm vấn đề còn cách làm thì có một cái khung chung. Khung nó như thế này:
Bước 1: Phân tích dữ liệu. Dựa vào dữ liệu của tình huống đầu ta thấy:
- Tính tổng số tiền trả cho người lao động không đóng bảo hiểm: Có 5 người thu nhập là 11 triệu / tháng và 1 người thu nhập 2,8 triệu / tháng. Suy ra năm 2015 số tiền cần chi là: 11x12 + 2,8x12 = 693,6 triệu / năm. Có 5 người có tổng thu nhập là 132 triệu / năm > 100 triệu. Như vậy 5 người này chắc chắn phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.
- Hợp đồng dịch vụ của tình huống là hợp đồng lao động vì nội dung giống hệt hợp đồng lao động: có thời gian, có tiền công ... mặc dù điều 4 có nói rằng : Các bên thừa nhận rằng đây không phải là hợp đồng lao động. Câu từ ở khoản 1 điều 4 này rất hay. Tôi không rõ là ra tòa thì tòa có chấp nhận không. Nó giống như kiểu: Các bên thừa nhận rằng hợp đồng lao động này không phải là hợp đồng lao động. Đoạn này rất mong các luật sư cho thêm ý kiến. Về bản chất đây là hợp đồng lao động.

Bước 2: Tính toán để chi phí hợp lý.
- TH1: Nếu công ty đã trả thuế thu nhập (10%) cho người lao động như vậy chúng ta có bài toàn là:
+ Có 5 người
+ Tổng số tiền cần chia: 660 triệu
+ Cứ làm 2 tháng thì nghỉ 1 thời gian
+ Số tiền không được quá 20 triệu
>> Lời giải:
* Phương án 1: Chia 5 người thành 3 nhóm: Nhóm A (2 người), nhóm B (2 người), nhóm C (1 người); Mỗi nhóm làm 2 tháng lại nghỉ 1 tháng sao cho không có tháng nào cả 3 nhóm cùng nghỉ. Tức là mỗi người làm 8 tháng. Lương mỗi người nhóm A và B là 19 triệu / tháng và lương của nhóm C là 6,5 triệu / tháng.
* Phương án 2: Chế thêm 5 người ngữa thành 2 nhóm: Nhóm D (người), nhóm E (5 người). Mỗi nhóm cứ làm 2 tháng lại nghỉ 4 tháng. Lương mỗi người là 16,5 triệu/ tháng.
* Phương án 3: Điều chế như phương án 2 với điều kiện mỗi người không được làm > 2 tháng / đợt.
- TH2: Nếu công ty không trả tiền thuế thu nhập cá nhân và người lao động chịu trả thì làm theo tình huống 1 và thu lại của 5 người lao động 10%.
- TH3: Nếu người lao động và công ty muốn tối ưu Thuế thu nhập cá nhân xuống 0% thì phải làm như phương án 2 ở trên và yêu cầu 10 người phải có cam kết thu nhập dưới 100 triệu / năm.

Bước 4: Thay đổi lại hợp đồng dịch vụ ở trên thành hợp đồng công tác viên với nội dung như sau:

Tùy trường hợp và phương án, chúng ta sẽ làm đủ số hợp đồng, lấy đủ hồ sơ (CMT) và có quyết định đàng hoàng, thanh lý hợp đồng cụ thể. Ví dụ về quyết định hợp đồng của Báo Thanh Niên:

Quyết định trên chỉ là ví dụ thôi nhé. Chúng ta cần phải điều chỉnh lại nội dung quyết định. Như điều chỉnh thời gian, thay đổi chữ lương và phụ cấp thành "thù lao". Quyết định khoán việc này đã bị BHXH Quận bác và bắt đóng BHXH rồi. Mọi người xem công văn ở dưới:

Mọi người thấy chưa, đừng tưởng hợp đồng dịch vụ, khoán việc mà có thời gian > 2 tháng là thoát nhé.

Bước 5: Làm lại bảng lương cũng như bảng chấm công, giấy tờ khác cho hợp lý với phương án đã lựa chọn ở trên.

Bước 6: Chuẩn bị các câu trả lời phù hợp với bên BHXH.

Câu hỏi 1: Tại sao thanh toán lương cho người lao động cao vậy ?
Trả lời: do đặc thù công việc nên bên em thuê mình họ đứng lên làm đội trưởng và mức thù lao theo thỏa thuận và mức hoàn thành công việc.

Câu hỏi 2: sang năm sau là có bao nhiêu hợp đồng ctv nữa?
Trả lời: Em chưa biết để em về tính toán rồi trả lời sau
...

Chốt cuối cùng: Cách này chỉ làm cho năm 2017 thôi. Năm 2018 không áp dụng được đâu. Vì hợp đồng 1 tháng cũng phải đóng BHXH.

Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH

Cuối năm đọc bài này để lên kế hoạch chuẩn bị cho năm sau. Hình này rất thời sự và được lượm lặt trên facebook kế toán.

Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH

I. BÁO CÁO CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

II. CÁC HỒ SƠ KIỂM TRA
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản chính và 06 bản sao)
2. Hợp đồng lao động ( https://goo.gl/acLeCx )
3. Giấy phép lao động (nếu sử dụng lao động người nước ngoài) ( https://goo.gl/UrRNRg )
4. Khai trình tình hình sử dụng lao động, báo cáo tăng, giảm lao động ( https://goo.gl/glfJmr )
5. Hồ sơ Bảo hiểm xã hội, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
6. Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân. ( https://goo.gl/HAH91N )
7. Hồ sơ thang, bảng lương của doanh nghiệp. ( https://goo.gl/M5Uf1Shttps://goo.gl/sUOQCb, https://goo.gl/CJgQam )
8. Danh sách ký nhận tiền lương hàng tháng của công nhân. ( https://goo.gl/CH7riu )
9. Bảng chấm công của doanh nghiệp
10. Quy chế trả lương trả thưởng ( https://goo.gl/X4LLlN )
11. Nội quy lao động ( https://goo.gl/X4LLlN )
12. Thỏa ước lao động tập thể ( https://goo.gl/X4LLlN, https://goo.gl/oI1fbA )
13. Hồ sơ khám sức khỏe cho người lao động
14. Báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ LĐTBXH; Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ.
15. Hồ sơ đo kiểm môi trường lao động.
16. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (trang bị phương tiện, sổ theo dõi cấp phát, chủng loại và số lượng phương tiện bảo vệ cá nhân đã cấp phát).
17. Công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động (số người được huấn luyện, số người được cấp thẻ).
18. Kế hoạch bảo hộ lao động.
19. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động cho các máy, niêm yết nội quy tại nơi làm việc.
20. Hồ sơ đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động.
21. Sổ theo dõi, lý lịch máy móc thiết bị.
22. Chứng từ nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn. ( https://goo.gl/HQOfnK )
23. Các quy định về dạy nghề.
24. Các văn bản quy định khác của doanh nghiệp. ( https://goo.gl/AnBTUJ )

III. KIỂM TRA VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Hồ sơ chứng từ về BHXH: Hồ sơ thu, nộp BHXH, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. ( https://goo.gl/BoIKDT )

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 60/2013/NĐ-CP
Thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ, biên bản đối thoại định kỳ, biên bản hội nghị người lao động.

V. LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG:
Theo quy định tại khoản 2 điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội. ( https://goo.gl/IgUXJ1 )

VI. Công tác an toàn lao động, quy định cấp phép xây dựng sửa chữa nhà.

Tàm tạm thế đã. Cách tiếp thanh tra như thế nào, thân mời cả nhà cùng đọc các bài viết có liên quan ở dưới. Ai chưa có đủ bộ thì lên kế hoạch cho năm sau hoàn thành đi. Tiện thể cả nhà đọc luôn 2 bài mà tôi thấy rất liên quan này nữa:
- 8 công việc của Nhân sự cần làm tại doanh nghiệp mới thành lập ( https://goo.gl/i9sWRS )
- Niên giám luật lao động 2017 – lịch báo cáo cho cơ quan quản lý lao động ( https://goo.gl/tFpM1s )

Theo mọi người thì Thuế và BHXH đã liên thông với nhau chưa ?

Ngày 13/8/2015 tôi có viết bài: Kế toán, nhân sự lưu ý khi làm 2 bảng lương cho năm 2016 - https://goo.gl/fDxvr1 . Bài viết với nội dung nói rằng: Công văn số Số: 768/TCT-TNCN - V/v Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế ( http://goo.gl/P5Ad3e ). Trong công văn này có cái lộ trình để nâng cấp phối hợp giữa BHXH và Thuế. Trong đó có phối hợp offline - thực hiện hàng năm:
- Sau khi thuế lên kế hoạch thanh tra sẽ cung cấp danh sách công ty cho BHXH: Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm đã được duyệt trong vòng 10 ngày cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập phải thanh tra, kiểm tra cho cơ quan BHXH Việt Nam.
- Khi tiến hành thanh tra, thuế sẽ tiến hành thanh tra cả mảng BHXH sau đó báo lại cho họ: Đưa nội dung trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra, thanh tra thuế. Cung cấp cho cơ quan BHXH Việt Nam tình hình trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế thực hiện.

Ngoài ra còn có triển khai phần mềm để phối hợp. Phần mềm chưa biết đã xong hay chưa nhưng cái offline thì đã tiến hành rồi cả nhà ạ. Nói có sách mách có chứng, mọi người xem cái công văn dưới đây:

BHXH lien thong voi Thue

BHXH lien thong voi Thue

BHXH lien thong voi Thue

Cái bảng cuối cùng chính là cái bảng mà Thuế thanh tra mảng BHXH. Và họ gửi lại kết quả cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH nhận được thông tin thì sẽ triệu tập đơn vị và kiểm tra lại thêm 1 lần nữa. Sau khi kiểm tra và có kết luận thì BHXH sẽ ra quyết định phạt doanh nghiệp. Và chuyển kết luận đó cho Công Đoàn để CĐ kiện doanh nghiệp ra tòa ( BHXH không còn quyền khởi kiện công ty nợ tiền, giờ là Công đoàn ? - https://goo.gl/GfQA7t ). Vừa rồi cũng là quy trình phối hợp luôn.

Dưới đây là tình huống liên quan đến cái công văn ở trên:

Anh Cường ơi em vào mạng và được bết mail của anh nên em có một vài câu hỏi muốn hỏi anh. anh tư vấn giúp em nhé
1/ Mình làm hợp đồng cộng tác viên mà trả lương theo tháng có được không anh?
2/ Thời gian của hợp đồng CTV thường thì được ký bao lâu ạ?
Thật ra bên em đang mắc phải một vấn đề về bảo hiểm cần được giải quyết gấp ạ

Công ty em là công ty về cơ khí thường thì bên em nhận sửa chữa các gian hàng của các trung tâm thương mại, nhà dân, trường học bệnh viện .... về tất cả các hạng mục như xây dựng ( sửa chữa), làm cửa sắt, cửa kính, trần thạch cao, trần nhựa...Do vậy bên em thường giao khoán cho các đội làm.

Năm 2015 vừa qua thì kế toán thuế bên em có làm thu nhập cá nhân cho tổng số 9 nhân viên ( trong đó có 3 nhân viên văn phòng - được đóng bảo hiểm từ năm 2014 ) còn 6 nhân viên lao động thì không đóng bảo hiểm.Do kế toán thuế muốn tính thêm chi phí nên đã để 6 nhân viên đó vào bảng lương của cả năm 2015. Mà bên em vừa mới quyết toán thuế hết năm 2015 nên bên thuế thấy tổng thu nhập cá nhân có 9 người mà đơn vị em chỉ đóng bảo hiểm cho 3 người nên gửi công văn cho bảo hiểm kiểm tra bên em.

Hôm nay bên em có mang hợp đồng giấy tờ lên cho bên bảo hiểm xem thì họ nói bên em bắt buộc phải đóng bảo hiểm cho 6 nhân viên còn lại do kế toán bên em làm hợp đồng lao động cho 6 nhân viên đó là 1 năm và có bản cam kết giữa người lao động với cty em là không đóng bảo hiểm, nhưng bên bảo hiểm không chấp nhận và bắt ben em phải truy thu bảo hiểm và nói phạt 75.000.000 đ nếu không giải trình được.

Và em nghĩ là làm hợp đồng cộng tác viên cho 6 nhân viên đó nhưng em xem trên mạng thì chỉ biết được nếu làm hợp đồng này thì không phải đóng bảo hiểm cho nhân viên. Vậy anh cho em hỏi là em làm hợp đồng CTV cho 6 lao động bên em thời hạn hợp đồng là 1/1/2015 đến 31./12/2015 và mức thù lao trả theo tháng để không chênh lệc giữa bảng quyết toán thu nhập cá nhân ben Thuế năm 2015 có được không ạ

Anh ơi có thể giúp em vụ này được không vì bên em thứ 2 này 24/10/2015 là bên em phải lên cơ quan bảo hiểm trình hợp đồng của 6 lao động này anh ạ.cái cốt lõi bây giờ là họ yêu cầu bên em trình được hợp đồng cho 6 lao động còn lại và giải thích thế nào để 6 người đó không phải nộp bảo hiểm. Nếu không chứng minh được thì bên em phải nộp truy thu số tiền bảo hiểm của 6 người đó trong 2015 anh ạ.

Thực chất công việc của bên em chủ yếu là sửa chữa, cải tạo tất cả các công việc về xây dựng, cơ khí, nhôm kính, trần, sơn... nên bên đều khoán gọn cho một tốp thợ theo lĩnh vực công việc thôi anh ạ.

Theo mọi người thì chúng ta nên xử lý tình huống này thế nào cho tốt ?

1. Tình huống này rõ ràng là đã bút sa gà chết. Chỉ có thể chứng minh được người lao động làm 2 nơi và đóng BHXH ở nơi khác. Căn cứ ở đây:

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2012 về hợp đồng lao động, trong trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động khác nhau thì trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế bắt buộc thực hiện như sau:

Thứ nhất, về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về việc tham gia tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc:

Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Nguồn: Công ty Luật TNHH Tuệ Minh

Về thủ tục tránh rắc rối như sau:

1. Khai trình sử dụng lao động bạn phải khi rõ thông tin. Nếu bạn ở TpHCM, bạn tìm đọc CV 3790 của BHXH Tp để biết thủ tục hồ sơ.
2. Dùng mẫu 308 ( Mẫu giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội ) xác nhận không tham gia bảo hiểm. Mẫu tại đây: bieu-mau/xac-nhan-bhxh.doc

Cụ thể các bước:
Theo trang web của Bảo hiểm xã hội Đồng Nai :
dong-bhxh-1-noi-1
Vậy nếu công ty bạn có ký hợp đồng với người lao động từ 3 tháng trở lên và người lao động đó đang tham gia BHXH ở công ty kia rồi thì công ty bạn chỉ cần đề nghị người lao động đó xin Giấy xác nhận của cơ quan BHXH và Xác nhận công ty bên kia để Lưu tại công ty sau này cơ quan BHXH có hỏi thì mình xuất trình để làm căn cứ.

+ Ví dụ: Công ty TNHH Đào Tạo An Tâm có ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng với ông Nguyễn Văn Vang, nhưng hiện tại ông Vang đang tham gia BHXH bên Công ty Lilama 18 (cơ quan BHXH Quận 1 quản lý) , vậy ông Vang chỉ cần làm giấy xác nhận đang tham gia BHXH tại công ty Lilama 18 để gửi cho An Tâm lưu vào bộ hồ sơ tại công ty.

Thủ tục hồ sơ (do công ty Lilama 18 làm ) gồm:
1. Phiếu giao nhận hồ sơ 308: Xác nhận đang tham gia BHXH (02 bản)
2. Mẫu 308: Giấy xác nhận đang tham gia BHXH (02 bản) đưa lên cơ quan BHXH Quận 1 xác nhận

Hồ sơ theo mẫu sau:

1. Phiếu giao nhận hồ sơ 308: Xác nhận đang tham gia BHXH (02 bản)

dong-bhxh-1-noi-2

2. Mẫu 308: Giấy xác nhận đang tham gia BHXH (02 bản) đưa lên cơ quan BHXH Quận 1 xác nhận
dong-bhxh-1-noi-3

Sau khi chuẩn bị đầy đủ 1 bộ hồ sơ thì:

+ Nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa (BHXH cấp quận-huyện, BHXH cấp tỉnh), sau đó bộ phận thu sẽ trả kết quả ngay tại thời điểm đó Riêng loại hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH có từ 10 đơn xin xác nhận trở lên/01 hồ sơ, thì thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc

Nguồn: antam.edu.vn

Như vậy, giờ sẽ cần làm thế nào đó để có xác nhận đang tham gia BHXH ở một nơi khác của 6 lao động kia là ổn.

2. Còn một cách khác là nếu như được anh BHXH và cả anh Thuế thương tình cho mình điều chỉnh lại hơp đồng thì nên chuyển hợp đồng lao động đó sang loại hợp đồng khác. Cụ thể hơn là hợp đồng dịch vụ. Cả nhà đọc bài viết mà tôi đã từng viết sau:

- Cách lách luật để công ty không phải ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT - https://goo.gl/YI44jL
- Hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng loại gì và có phải hợp đồng lao động ? - https://goo.gl/hmIi6x

Tuy nhiên khi chuyển sang loại hợp đồng khác (dịch vụ) thì người lao động phải chịu thuế TNCN (ít nhất 10%) và thu tại nguồn. Trong khi năm 2015 đã quyết toán rồi. Vậy có cách nào để hợp lý với cả quyết toán thuế ?

Chúng ta có 3 cách lách:
- Ký hợp đồng dưới 3 tháng và làm các mẫu cam kết
- Ký hợp đồng dịch vụ thuê khoán
- Chia số tiền ra trả làm nhiều lần

Nhưng vẫn có quan điểm rằng không thể làm cho Thuế TNCN giảm xuống 0%. Mọi người xem chi tiết hơn ở bài: Cách lách luật để công ty giảm tối đa chi phí nộp cho nhà nước khi thuê lao động làm việc - https://goo.gl/UjzfOO

3. Còn một cách cuối cùng, chấp nhận đóng phạt và giảm tối đa các khoản đóng BHXH cho 6 người kia. Nhưng giảm thế nào thì cũng phải hơn lương tối thiểu. Cách giảm và rủi ro, tôi đã có khá nhiều bài viết về chủ đề này. Và hẳn là ai cũng biết. Mọi người nếu muốn tham khảo vui lòng xem: Cách lách luật Bảo hiểm xã hội để giảm thiểu chi phí theo góc nhìn của luật sư - https://goo.gl/RhhnOA

Đấy là giải pháp của tôi, còn của cả nhà thì ra sao ?

Những lỗi hay gặp khi bị thanh tra lao động

Bài viết ni sẽ bổ sung khá tốt cho seri bài viết về thanh tra lao động. Ai sắp bị thanh tra xuống kiểm tra thì lướt qua một loạt các lỗi dưới đây xem mình có bị không nhé. Ngoài ra đọc thêm các bài dưới đây để lấy thêm kinh nghiệm nữa:

- Chuẩn bị gì khi có đoàn bảo hiểm xã hội xuống thanh tra ? - http://goo.gl/19PG9j
- Chuẩn bị gì cho đợt thanh tra lao động ? - http://goo.gl/dvLFVA
- Chuẩn bị báo cáo thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội ? - http://goo.gl/I4mrcE

Danh sách các lỗi khi thanh tra lao động xuống 2016

DN chưa điều chỉnh lương tối thiểu

Tại kết luận, Thanh tra Bộ LĐTB&XH chỉ ra,
- có 2/6 DN không báo cáo định kỳ về ATVSLĐ và tình hình tai nạn lao động.
- Các DN mới chỉ ký 870/1.772 hợp đồng với người lao động bằng văn bản, số còn lại chỉ giao kết bằng lời nói.

Bên cạnh đó,
- 100% số DN ký hợp đồng lao động ghi không cụ thể tại các mục.
- Đối với lao động mùa vụ tại công trường, 6/6 DN đã tổ chức làm thêm giờ nên có tháng không đảm bảo nghỉ đủ 4 ngày.
- 1/6 DN chưa bố trí đủ số ngày nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương cho người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đoàn thanh tra đã phát hiện,
- có 3/6 DN chưa điều chỉnh lương tối thiểu theo quy định
- và 1 DN chưa trả đủ tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động.

Thanh tra công tác quản lý ATVSLĐ, đoàn thanh tra "khui" ra hàng loạt lỗi vi phạm tại các DN:
- 100% DN không bố trí cán bộ chuyên trách làm ATVSLĐ theo quy định;
- không DN nào bố trí cán bộ làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe với cơ sở y tế địa phương.

- 100% DN không đánh giá đầy đủ các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để xử lý
- và chỉ có 1/6 DN cấp đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Tại thời điểm đoàn tiến hành thanh tra,
- có 2 DN không kiểm định 6 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ),
- 3 DN không tổ chức huấn luyện lại về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và cán bộ làm ATVSLĐ.

Năm 2015,
- có 3/6 DN chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Trong thời kỳ thanh tra Công ty TNHH Nguyễn Hoàng để xảy ra tai nạn lao động làm chết 1 người.

thanh tra lao dong

100% DN vi phạm an toàn lao động

Kiểm tra tại công trường, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện:
- 100% số DN chưa thực hiện tự kiểm tra và dán tem các máy công cụ trước khi đưa vào sử dụng;
- 4/4 DN được kiểm tra tại công trình xây dựng, nơi sản xuất đều vi phạm các quy chuẩn an toàn điện.

Đoàn thanh tra cũng nêu rõ, các DN đã sử dụng giàn giáo thép định hình trong thi công các công đoạn, hạng mục công việc. Tuy nhiên,
- chưa DN nào thực hiện nghiệm thu thu chất lượng an toàn lắp đặt giàn giáo trước khi sử dụng.
- Bên cạnh đó, việc tự kiểm tra và ghi sổ nhật ký ATLĐ của các công trường chỉ là hình thức; không ghi cụ thể các yếu tố nguy cơ được đánh giá, biện pháp an toàn đã thực hiện và người vi phạm (nếu có).

Đoàn thanh tra đã phát hiện 81 lỗi vi phạm tại 6 DN. Qua đó, đã đình chỉ hoạt động đối với 6
- máy, thiết bị hết hạn kiểm định nhưng vẫn sử dụng.
Đồng thời, Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 DN với tổng số tiền 72 triệu đồng do:
- vi phạm Quy chuẩn ATLĐ trong xây dựng
- và không cấp đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Nguồn: Báo Thanh tra

Ví dụ thực tế về việc Nhân sự phải làm việc với cơ quan quản lý nhà nước

Trong seri các bài viết về thanh tra, tiếp xúc với cơ quan quản lý nhà nước, mọi người thấy toàn chữ là chữ nên chắc đau đầu. Vì vậy lần này tôi post hẳn 1 cái ảnh công văn lên cho mọi người cùng xem, thư giãn. Đây nhé, trong 1 bài viết tôi từng nói về việc phòng Nhân sự sẽ phải làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước ( http://goo.gl/GTZOAU ). Một trong những cơ quan đó là công an khu vực.


Nguồn ảnh: FB Hội kế toán Việt Nam

Công việc bao gồm:
- Báo cáo về cơ cấu tổ chức của cơ quan, doanh nghiệp.
- Danh sách cán bộ nhân viên 6 tháng cuối năm.
- Báo cáo tình hình ANTT 6 tháng

Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió khi gặp tình huống này nhé.

Lương theo góc nhìn kế toán : Chuẩn hóa khoản mục chi phí lương 2015

Mới hôm qua tôi viết bài : Kế toán, nhân sự lưu ý khi làm 2 bảng lương cho năm 2016 ( http://goo.gl/gyiXCX ) thì sáng nay được đọc luôn bài viết này của mr Nguyễn Biên Cương. Để tiện cho mọi người theo dõi, chúng ta đọc qua tóm tắt bài trước: tôi đề cập đến việc cơ quan Thuế sẽ phối hợp với BHXH như thế nào để thanh tra không cho:
- kế toán lách thuế bằng cách hoạch toán chi phí vào lương
- và không cho nhân sự giảm chi phí lương bằng cách giảm đóng BHXH.

Còn bài viết hiện tại thì nói về Lương theo góc nhìn kế toán. Ngoài ra, bài viết cũng giải thích tại sao nhân sự phải lưu hồ sơ của nhân viên và hồ sơ cần những gì. ( Bộ hồ sơ lao động (nhân sự) chuẩn theo luật cần có những gì ? - http://goo.gl/B2wgYC ). Thân mời cả nhà cùng đọc.

CHUẨN HÓA KHOẢN MỤC CHI PHÍ LƯƠNG 2015
——————————————————————–

Nguồn: Nguyễn Biên Cương

Lương – Đó là một khoản mục chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, và đây cũng là một chi phí mà KẾ TOÁN hay CHẾ BIẾN, vì nó không cần hóa đơn, nhưng vẫn được tính vào chi phí được trừ. Nhưng, chính vì nó là chi phí CHẾ BIẾN, nên cán bộ thuế thường hay SOI nhiều vào khoản mục chi phí này.

Trong bài viết này, ĐAM MÊ KẾ TOÁN sẽ giải đáp cho các bạn một vài vấn đề vướng mắc về tiền lương mà các bạn quan tâm
– Không đóng bảo hiểm, chi phí tiền lương có được tính vào chi phí được trừ?
– Không có hồ sơ lao động, chi phí tiền lương có được tính vào chi phí được trừ?
– Hồ sơ về chi phí tiền lương cần có những hồ sơ nào?
– Xây dựng quy chế lương chặt chẽ, mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp như thế nào?

Thứ nhất: Không đóng bảo hiểm, chi phí tiền lương có được tính vào chi phí được trừ?
Nếu các bạn là người thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật, các bạn sẽ nắm được gần đây, có những văn bản đề cập đến nội dung về Bảo hiểm và thuế liên kết với nhau, như quy chế 994/QCPH-BHXH-CT, công văn 768/TCT-TNCN ( Xem thêm : http://goo.gl/dQKkC7 ). Trong những văn bản này, chỉ nói đến nội dung là Thuế và bảo hiểm sẽ liên kết với nhau, phối hợp với nhau trong công tác thu Bảo hiểm, chưa có một văn bản nào nói đến nội dung là không đóng bảo hiểm, chi phí tiền lương đó không được tính vào chi phí được trừ nhé. ==> Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm vẫn được tính vào chi phí được trừ, các bạn chỉ bị phạt, và bị truy thu về hành vi không đóng bảo hiểm thôi nhé.

Thứ hai: Không có hồ sơ lao động, chi phí tiền lương có được tính vào chi phí được trừ?
Các doanh nghiệp, khi tuyển dụng, đều yêu cầu người lao động nộp một bộ hồ sơ lao động để quản lý lao động trong doanh nghiệp. Nhưng, vì một lý do nào đó, doanh nghiệp bị mất hồ sơ lao động của người lao động. Và cũng có những trường hợp, do là chi phí chế biến, nên không có hồ sơ của người lao động, mà chỉ có CMTND photo.

Theo điểm 2.5 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ tài chính HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:
“2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty…”
Và với những văn bản về lao động, không có văn bản nói về vấn đề phạt khi doanh nghiệp không có hồ sơ lao động của người lao động, mà sẽ chỉ phạt khi doanh nghiệp giữ hồ sơ gốc của người lao động.

Căn cứ quy định trên, Trường hợp công ty các bạn trả lương cho người lao động, có quy chế lương, có hợp đồng lao động với người lao động, có bảng chấm công, bảng thanh toán lương, và chứng từ chi lương thì chi phí tiền lương này được tính vào chi phí được trừ. Để chắc chắn, các bạn chỉ cần có CMTND photo của người lao động là ok.

Thứ ba: Hồ sơ về chi phí tiền lương cần có những hồ sơ nào?
Như đã đề cập đến ở nội dung thứ 2, để chi phí tiền lương của các bạn được tính vào chi phí được trừ, các bạn cần có những hồ sơ sau:
+ Quy chế lương
+ Hợp đồng lao động
+ Bảng chấm công
+ Bảng thanh toán lương
+ Chứng từ chi lương

Thứ tư: Xây dựng quy chế lương chặt chẽ, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp như thế nào?
Quy chế lương, là một trong những hồ sơ cần có để được tính vào chi phí được trừ. Hiểu một cách đơn giản, quy chế lương, là một quy định hướng dẫn về cách tính lương, trả lương trong doanh nghiệp. Các bạn sẽ xây dựng nó như thế nào, để chặt chẽ, và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp?

Như các bạn đã biết, các doanh nghiệp đều muốn TRỐN đóng bảo hiểm cho người lao động, hoặc là đóng nhưng với mong muốn là đóng với mức thấp nhất. Và theo quy định tại luật bảo hiểm, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là mức lương cơ bản Nắm được vấn đề đó, các doanh nghiệp đều trả lương cơ bản thấp, để đóng bảo hiểm thấp. Nhưng nếu trả lương thấp, người lao động sẽ không gắn bó với doanh nghiệp. Và để đảm bảo thu nhập cho người lao động, các doanh nghiệp sẽ tăng lương bằng cách tăng các khoản phụ cấp. Như vậy, thu nhập của người lao động được đảm bảo, và doanh nghiệp cũng đóng bảo hiểm với mức thấp. Đó là cách mà các doanh nghiệp thường vận dụng để xây dựng quy chế lương.

ĐAM MÊ KẾ TOÁN gửi cho các bạn tham khảo một bộ quy chế lương mẫu. Trong quy chế lương này, ĐAM MÊ KẾ TOÁN nói rất rõ, mức lương người lao động được hưởng = Tiền lương cơ bản + Các khoản phụ cấp, trợ cấp. Và tiền lương cơ bản chỉ là căn cứ đóng các khoản bảo hiểm. Các khoản phụ cấp, trợ cấp ở trong quy chế lương đang để ở chế độ mở (không quy định chi tiết mức hưởng phụ cấp, trợ cấp là bao nhiêu) và sẽ quy định cụ thể ở quyết định về các khoản phụ cấp, trợ cấp đó. Nhiều bạn sẽ thắc mắc, là sao không quy định luôn trong quy chế lương, mà mất công làm thêm quyết định làm gì. Các bạn dễ dàng nhận thấy, các khoản phụ cấp, trợ cấp có thể thay đổi theo từng thời điểm, ví dụ: Phụ cấp ăn ca, tại thời điểm hiện tại, mức phụ cấp là 20.000đ/ngày. Nhưng một thời gian sau, giá cả thị trường biến động, mức phụ cấp này không còn phù hợp nữa, và sẽ phải nâng mức phụ cấp lên là 25.000đ/ngày. Nếu các bạn quy định cụ thể mức phụ cấp này trong quy chế, thì khi thay đổi, các bạn sẽ phải sửa lại quy chế. Còn nếu các bạn quy định ở trong quyết định, thì các bạn chỉ cần làm quyết định mới thay thế là ok.

Tải quy chế lương bản word tại đường link phía dưới : http://tailieunhansu.com/diendan/f576/mau-quy-che-luong-chung-cua-dam-me-ke-toan-85452/