Thông tư hướng dẫn Doanh nghiệp tự thanh tra lao động – 17/2018/TT-BLĐTBXH

Sáng nay tôi nhận được 1 tin khá hay. Đó là ngày 17/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Vậy là quy trình quản trị nhân sự: Qui trinh quan ly nhan su ver 4.2.xls lại được update.

Cơ bản nội dung của thông tư như sau: doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất mỗi năm 01 lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ. Cụ thể như sau:
– Thời gian kiểm tra: Do doanh nghiệp quyết định;
– Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra;
– Nội dung tự kiểm tra: Việc thực hiện báo cáo định kỳ; tuyển dụng và đào tạo lao động; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động…;
– Hồ sơ tự kiểm tra: Phiếu tự kiểm tra; kết luận tự kiểm tra; văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh.
– Báo cáo kết quả kiểm tra: Doanh nghiệp phối hợp với đại diện tập thể lao động thực hiện báo cáo trực tuyến khi có yêu cầu của cơ quan Thanh tra lao động.

Quy trình tự thanh tra như sau:
Bc1: Lập đoàn tự kiểm tra và lấy mẫu phiếu tự thanh tra tại http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn/
Thành phần đoàn bao gồm:
+ Trưởng đoàn: Đại diện người sử dụng DN
+ Thành viên: người phụ trách lao động, tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động
+ Đại diện người lao động
Bc2: Tiến hành tự thanh tra thông qua các nội dung trên mẫu phiếu
Bc3: Đưa ra biện pháp khắc phục nếu vi phạm
Bc4: Lập phiếu kết luận tự kiểm tra (lấy mẫu ở website trên)
Bc5: Lưu lại kết luận, hồ sơ và báo cáo kết quả tự thanh tra qua website (trực tuyến) khi có yêu cầu bằng văn bản của thanh tra nhà nước về lao động (tức là không phải báo cáo cho đến khi có yêu cầu).

Hồ sơ cần:
– Văn bản thành lập đoàn tự thanh tra (quyết định của DN)
– Phiếu tự kiểm tra (lấy theo mẫu tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn )
– Bản tự kết luận sau kiểm tra
– Các giấy tờ phát sinh khi tự thanh tra

Nội dung tự thanh tra bao gồm:
– Việc thực hiện báo cáo định kỳ
– Việc tuyển dụng và đào tạo lao động
– Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động
– Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể
– Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi
– Việc trả lương cho người lao động
– Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động
– Việc thực hiện quy định đối với lao động
+ nữ
+ người cao tuổi,
+ chưa thành niên
+ khuyết tật
+ nước ngoài
– Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động; bồi thường trách nhiệm vật chất
– Việc tham gia trích đóng:
+ BHXH
+ BHTN
+ BHYT
– Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động
– Nội dung khác

KC: Nội dung này thiếu việc đóng phí công đoàn. Chi tiết hơn về nội dung thì cần vào site của bộ.

Tôi đọc hết cả thông tư thì không thấy chữ “quy đinh”, “yêu cầu”, “phải”… các từ khóa mang hàm nghĩa bắt buộc mà chỉ có từ hướng dẫn. Cho nên tôi cũng đang thắc mắc không biết thông tư này là hướng dẫn hay quy định?

Theo định nghĩa: Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của một ngành nhất định.

Trong thông tư không nói rõ là hướng dẫn cho điều nào của nghị định gì mà chỉ có căn cứ vào 1 số điều.

Nếu là bắt buộc thì chúng ta lại thêm 1 thủ tục nữa. Nhưng nếu hiểu theo ý tốt đẹp thì đây là ý tốt của nhà nước khi cố gắng hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Luật quá nhiều nên nhà nước ra checklist cho chúng ta theo. Vậy là tuyệt quá.

Mọi người đọc thông tư tại đây nhé: Thong tu 172018TT-BLDTBXH.pdf

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Cuối cùng: Anh chị em muốn có tài liệu Quản trị Nhân sự và cập nhật khi có mới?
Hãy xem thông tin tại link: https://goo.gl/x7w6hS
Hoặc đăng ký tại đây: https://goo.gl/vHCrgb

Ví dụ các tài liệu sẽ được gửi sau khi đăng ký:
1. Tổng hợp các đường link khu vực chứa các tài liệu nhân sự miễn phí
2. Ebook ( sách điện tử ) cho những ai học và làm quản trị Nhân sự
3. Tài liệu Quản trị nhân sự free (miễn phí) mà hay
4. Bộ tài liệu quản trị nhân sự từ A tới Z
5. Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp
6. Tài liệu và hướng dẫn xây dựng KPI
7. …

Cập nhật 24/10/2018: Tôi mới nhận được phản hồi
Dear anh,

Tại Điều 4 của Thông tư “Hoạt động tự kiểm tra” em thấy ghi là: Người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất 1 lần trong năm. Như vậy thì bắt buộc người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đúng không anh?

Em cảm ơn anh đã gửi thông tin cập nhật cho em ah!

Cám ơn chị đã gửi mail.

Nguyễn Hùng Cường | kinhcan24

Công ty cần chuẩn bị gì khi cơ quan BHXH thanh tra, kiểm tra

Cái này đã cũ nhưng tôi mới biết nên up lên đây cho mọi người xem. Ai chưa biết thì update nhé.

Căn cứ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH doanh nghiệp sẽ được BHXH tổ chức thanh tra và kiểm tra như sau:

1. Kiểm tra:
Hằng năm, BHXH tỉnh, BHXH huyện sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra thấp nhất đạt 25% số đơn vị.

Kiểm tra đột xuất:

Căn cứ tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN; truy đóng BHXH, BHYT, BHTN; số lượng đơn vị, doanh nghiệp, số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN; số đơn vị, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương đóng BHXH, BHYT để lập kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra:

Từ ngày 01/01/2016, hằng năm BHXH tỉnh, BHXH huyện tổ chức thanh tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị trên địa bàn như sau:
+ Đơn vị đã được cơ quan BHXH kiểm tra phát hiện vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa khắc phục trong thời hạn quy định.
+ Đơn vị chưa được kiểm tra nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

***Nội dung kiểm tra:

+ Tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; truy thu BHXH, BHYT, BHTN

*** Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi cơ quan BHXH thanh tra, kiểm tra như sau:

+ Giấy đăng ký doanh nghiệp
+ Bảng thanh toán tiền lương có chữ ký người lao động, bảng chấm công
+ Danh sách trả lương (danh sách chuyển lương qua tài khoản)
+ Hợp đồng lao động
+ Các quyết định đối với người lao động (quy chế tiền lương,…)
+ Hồ sơ đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT
+ Hồ sơ điều chỉnh của đơn vị gửi cơ quan BHXH trong quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Các thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT
+ Các loại giấy tờ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN (nếu có), điều chỉnh các yếu tố về nhân thân,…(nếu có)
+ Bản photo sổ BHXH của người lao động
+ Báo cáo tình hình sử dụng lao động
+ Khai trình sử dụng lao động
+ Hệ thống thang bảng lương do đơn vị xây dựng
+ Giấy nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Các chứng từ chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngoài ra tùy theo cơ quan BHXH sẽ yêu cầu bổ sung thêm hoặc loại bớt một số hồ sơ.

Nguồn tham khảo: Quyết định 959/QĐ-BHXH và thông báo kiểm tra đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Nguồn Fb/Webketoan (tôi lại đọc được từ danketoan . com)

Lời bình: Quyết định 959 này từ 9/9/2015. Tức là đã được 1 năm 6 tháng rồi. Những thông tin ở trên được ghi trong điều 43:

Tôi cũng đã đọc hết cả Quyết định 959 thì không thấy chỗ nào ghi như ở phần “*** Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị” ở trên. Như vậy có thể hiểu đoạn này fb/webketoan tự sáng tác thêm.

Chính vì thế mọi người đọc thêm mấy bài này để tham khảo nhé:
1. Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXHhttps://goo.gl/AqmQoy
2. Chuẩn bị gì cho đợt thanh tra lao động ?https://goo.gl/qK1k11
3. Chuẩn bị báo cáo thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội ?https://goo.gl/czsFqL
4. Chuẩn bị gì khi có đoàn bảo hiểm xã hội xuống thanh tra ?https://goo.gl/wQSYLC
5. Những lỗi hay gặp khi bị thanh tra lao độnghttps://goo.gl/mpSbJA
6. Phòng nhân sự phải chuẩn bị gì khi thuế vào kiểm tra ?https://goo.gl/Q0cYp7

À, thanh tra lao động khác thanh tra BHXH khác thanh tra thuế nhé. Mặc dù cả 3 sẽ có một số chỗ thanh tra trùng nhau.

Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH

Cuối năm đọc bài này để lên kế hoạch chuẩn bị cho năm sau. Hình này rất thời sự và được lượm lặt trên facebook kế toán.

Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH

I. BÁO CÁO CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

II. CÁC HỒ SƠ KIỂM TRA
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản chính và 06 bản sao)
2. Hợp đồng lao động ( https://goo.gl/acLeCx )
3. Giấy phép lao động (nếu sử dụng lao động người nước ngoài) ( https://goo.gl/UrRNRg )
4. Khai trình tình hình sử dụng lao động, báo cáo tăng, giảm lao động ( https://goo.gl/glfJmr )
5. Hồ sơ Bảo hiểm xã hội, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
6. Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân. ( https://goo.gl/HAH91N )
7. Hồ sơ thang, bảng lương của doanh nghiệp. ( https://goo.gl/M5Uf1Shttps://goo.gl/sUOQCb, https://goo.gl/CJgQam )
8. Danh sách ký nhận tiền lương hàng tháng của công nhân. ( https://goo.gl/CH7riu )
9. Bảng chấm công của doanh nghiệp
10. Quy chế trả lương trả thưởng ( https://goo.gl/X4LLlN )
11. Nội quy lao động ( https://goo.gl/X4LLlN )
12. Thỏa ước lao động tập thể ( https://goo.gl/X4LLlN, https://goo.gl/oI1fbA )
13. Hồ sơ khám sức khỏe cho người lao động
14. Báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ LĐTBXH; Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ.
15. Hồ sơ đo kiểm môi trường lao động.
16. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (trang bị phương tiện, sổ theo dõi cấp phát, chủng loại và số lượng phương tiện bảo vệ cá nhân đã cấp phát).
17. Công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động (số người được huấn luyện, số người được cấp thẻ).
18. Kế hoạch bảo hộ lao động.
19. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động cho các máy, niêm yết nội quy tại nơi làm việc.
20. Hồ sơ đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động.
21. Sổ theo dõi, lý lịch máy móc thiết bị.
22. Chứng từ nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn. ( https://goo.gl/HQOfnK )
23. Các quy định về dạy nghề.
24. Các văn bản quy định khác của doanh nghiệp. ( https://goo.gl/AnBTUJ )

III. KIỂM TRA VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Hồ sơ chứng từ về BHXH: Hồ sơ thu, nộp BHXH, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. ( https://goo.gl/BoIKDT )

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 60/2013/NĐ-CP
Thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ, biên bản đối thoại định kỳ, biên bản hội nghị người lao động.

V. LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG:
Theo quy định tại khoản 2 điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội. ( https://goo.gl/IgUXJ1 )

VI. Công tác an toàn lao động, quy định cấp phép xây dựng sửa chữa nhà.

Tàm tạm thế đã. Cách tiếp thanh tra như thế nào, thân mời cả nhà cùng đọc các bài viết có liên quan ở dưới. Ai chưa có đủ bộ thì lên kế hoạch cho năm sau hoàn thành đi. Tiện thể cả nhà đọc luôn 2 bài mà tôi thấy rất liên quan này nữa:
8 công việc của Nhân sự cần làm tại doanh nghiệp mới thành lập ( https://goo.gl/i9sWRS )
Niên giám luật lao động 2017 – lịch báo cáo cho cơ quan quản lý lao động ( https://goo.gl/tFpM1s )

Những lỗi hay gặp khi bị thanh tra lao động

Bài viết ni sẽ bổ sung khá tốt cho seri bài viết về thanh tra lao động. Ai sắp bị thanh tra xuống kiểm tra thì lướt qua một loạt các lỗi dưới đây xem mình có bị không nhé. Ngoài ra đọc thêm các bài dưới đây để lấy thêm kinh nghiệm nữa:

Chuẩn bị gì khi có đoàn bảo hiểm xã hội xuống thanh tra ?http://goo.gl/19PG9j
Chuẩn bị gì cho đợt thanh tra lao động ?http://goo.gl/dvLFVA
Chuẩn bị báo cáo thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội ?http://goo.gl/I4mrcE

Danh sách các lỗi khi thanh tra lao động xuống 2016

DN chưa điều chỉnh lương tối thiểu

Tại kết luận, Thanh tra Bộ LĐTB&XH chỉ ra,
– có 2/6 DN không báo cáo định kỳ về ATVSLĐ và tình hình tai nạn lao động.
– Các DN mới chỉ ký 870/1.772 hợp đồng với người lao động bằng văn bản, số còn lại chỉ giao kết bằng lời nói.

Bên cạnh đó,
– 100% số DN ký hợp đồng lao động ghi không cụ thể tại các mục.
– Đối với lao động mùa vụ tại công trường, 6/6 DN đã tổ chức làm thêm giờ nên có tháng không đảm bảo nghỉ đủ 4 ngày.
– 1/6 DN chưa bố trí đủ số ngày nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương cho người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đoàn thanh tra đã phát hiện,
– có 3/6 DN chưa điều chỉnh lương tối thiểu theo quy định
– và 1 DN chưa trả đủ tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động.

Thanh tra công tác quản lý ATVSLĐ, đoàn thanh tra “khui” ra hàng loạt lỗi vi phạm tại các DN:
– 100% DN không bố trí cán bộ chuyên trách làm ATVSLĐ theo quy định;
– không DN nào bố trí cán bộ làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe với cơ sở y tế địa phương.

– 100% DN không đánh giá đầy đủ các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để xử lý
– và chỉ có 1/6 DN cấp đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Tại thời điểm đoàn tiến hành thanh tra,
– có 2 DN không kiểm định 6 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ),
– 3 DN không tổ chức huấn luyện lại về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và cán bộ làm ATVSLĐ.

Năm 2015,
– có 3/6 DN chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Trong thời kỳ thanh tra Công ty TNHH Nguyễn Hoàng để xảy ra tai nạn lao động làm chết 1 người.

thanh tra lao dong

100% DN vi phạm an toàn lao động

Kiểm tra tại công trường, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện:
– 100% số DN chưa thực hiện tự kiểm tra và dán tem các máy công cụ trước khi đưa vào sử dụng;
– 4/4 DN được kiểm tra tại công trình xây dựng, nơi sản xuất đều vi phạm các quy chuẩn an toàn điện.

Đoàn thanh tra cũng nêu rõ, các DN đã sử dụng giàn giáo thép định hình trong thi công các công đoạn, hạng mục công việc. Tuy nhiên,
– chưa DN nào thực hiện nghiệm thu thu chất lượng an toàn lắp đặt giàn giáo trước khi sử dụng.
– Bên cạnh đó, việc tự kiểm tra và ghi sổ nhật ký ATLĐ của các công trường chỉ là hình thức; không ghi cụ thể các yếu tố nguy cơ được đánh giá, biện pháp an toàn đã thực hiện và người vi phạm (nếu có).

Đoàn thanh tra đã phát hiện 81 lỗi vi phạm tại 6 DN. Qua đó, đã đình chỉ hoạt động đối với 6
– máy, thiết bị hết hạn kiểm định nhưng vẫn sử dụng.
Đồng thời, Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 DN với tổng số tiền 72 triệu đồng do:
– vi phạm Quy chuẩn ATLĐ trong xây dựng
– và không cấp đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Nguồn: Báo Thanh tra

Chuẩn bị báo cáo thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội ?

Xin chào mọi người,

Bên công ty em đang làm báo cáo thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp cho Sở LĐTB & XH. Xin hỏi các anh, chị trong cộng đồng ai có kinh nghiệm về lĩnh vực này có thể chia sẻ cho em một chút về hoạt động này không ạ? nếu có form báo cáo luôn thì tốt quá . Rất mong nhận được sự chia sẻ từ các anh, chị.

***

Dear bạn,

Công ty mình cũng vừa có đợt kiểm tra này xong đó bạn, bên phòng lao động không cung cấp form mà chỉ gởi mẫu báo cáo cho mình điền vào rồi gởi về họ trước ngày họ đến kiểm tra 3 ngày thôi bạn.

Nhưng vấn đề quan trọng là bạn phải chuẩn bị đầy đủ các mục trong báo cáo để khi họ xuống bạn phải xuất trình khi cho họ, nếu mục nào bên bạn chưa chuẩn bị kịp thì có thể trả lời với họ là mình đang tiến hành và điều quan trọng là ” money under table” bạn nhé. Vì có cái này thì biên bản kiểm tra họ sẽ nương tay hơn đối với cty của bạn…

***

Chị ạ,

Chị thử đọc bài này xem có gì rút ra được không nhé: http://blognhansu.net/2012/12/08/chuan-bi-gi-cho-dot-thanh-tra-lao-dong/

Brgs
HC

Update 14/10/2015: Dưới đây là danh sách các tài liệu cần chuẩn bị cho 1 buổi thanh tra. Mọi người chuẩn bị nhé
– Bao cao de cuong LDXH.doc
– Bao cao tinh hinh thuc hien cac quy dinh.doc
– BB hop thoa uoc lao dong.doc
– MauTT22 ve hoa giai.doc
– Noi quy lao dong cua cty.doc
– QD an toan lao dong.doc
– Quy che tuyen dung.doc
– Thoa uoc lao dong tap the.doc