Tặng tài liệu Nhân sự – hoàn toàn miễn phí

Có một thực tế rằng, hiện tại nghề Quản trị Nhân sự của chúng ta đang có một kho tư liệu Nhân sự khổng lồ trên internet. Chỉ cần chúng ta biết tìm kiếm là ra. Tuy nhiên không hiểu sao vẫn rất nhiều a...

Sống bằng đam mê không bao giờ là dễ dàng

Nhiều khi tôi buồn, tôi tìm chốn nao bình yên ? Sáng qua tôi vừa tâm huyết mất nửa ngày nghỉ để tạo ra một file mang tên: File excel thống kê hệ thống toàn bộ các văn bản về Pháp luật lao động mới - ...