Tại sao không giảm giá thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự iCPO?

“… Năm 1974, chính quyền New York sửa chữa khu vực Nữ Thần Tự Do, kêu gọi mời thầu trên khắp cả nước, nhưng đã mấy tháng mà không có ai nhận thầu vì việc xử lý rác thải ở New York rất tốn kém, phải đi đổ đống xà bần ở bang khác. Nghe được tin này, người con trai liền lập tức đến New York và ký hợp đồng với chính quyền bang ngay tại chỗ. Ai cũng cho rằng, liều như thế thì phá sản, riêng tiền chở phế liệu ra khỏi thành phố đã thấy lỗ. Nhưng anh con trai cho nấu chảy các kim loại bị đập bỏ thành các tượng nữ thần tự do mini để bán thành quà lưu niệm. Xà bần thay vì đổ đi, anh cho đúc lại thành các viên gạch to nhỏ đủ loại, ghi rõ "từ phế tích của tượng Nữ Thần Tự Do", thậm chí bụi quét từ tượng Nữ thần Tự do cũng được đóng hộp với tên “bụi của Nữ thần”. Trong vài tháng, ông biến những thứ phế liệu và đống xà bần không ai biết giải quyết ra sao thành 3,5 triệu đô la tiền mặt.
…”

Mình cũng từng làm thế với ICPO - Bộ công cụ Quản trị Nhân sự Doanh nghiệp (Bộ tài liệu Giám đốc Nhân sự - CPO). Năm 2008, khi bước chân mình vào lĩnh vực QTNS, thị trường còn không biết đến thuật ngữ HR và Nhân sự. Các bố mẹ thời đó toàn hỏi lại làm Nhân sự là làm gì. Nhận thấy đây là lĩnh vực mới, mọi thứ còn sơ khai, tài liệu còn tản mát, ít ỏi, bài viết tham khảo, tri thức ít, đa phần chung chung, những ng giỏi thì dấu nghề, chơi trong nhóm kín hoặc không có chỗ để chia sẻ (giờ ng giỏi vẫn dấu nghề, chơi nhóm kín, nhưng ít hơn và cảm giác họ không còn giỏi nữa). Nên mình đã làm 3 việc:
- Thành lập và duy trì cộng đồng (các khu vực giao lưu).
- Tập hợp các tài liệu, form mẫu về Quản trị nhân sự thành bộ. Các tài liệu thời điểm đó rải rác và vô giá trị.
- Viết blog chia sẻ tất cả chi thức một cách rõ ràng không chung chung.
Từ 2008 đến giờ đã 13 năm. Lĩnh vực QTNS trở thành 1 trong 5 lĩnh vực quan trọng. Mức độ quan tâm của thị trường ngày càng nhiều.

Quay trở lại với thư viện tài liệu, vừa sưu tầm vừa tặng vừa kêu gọi ủng hộ (990k), cho tới thời điểm này, số lượng người ủng hộ đã lên đến hơn 1000. Mặc dù mấy năm gần đây có nhiều bên đã lấy bộ tài liệu đó rồi mang bán dẫn tới nhu cầu giảm sút và bão hoà nhưng mình vẫn không giảm giá vì giá trị của thư viện không nằm ở các tài liệu mà ở:
1. Sự thấu hiểu sản phẩm nên có thể:
- Update một cách định kỳ
- Tư vấn hỗ trợ tài liệu mới nếu không có trong thư viện
2. Mong muốn sản phẩm hữu ích nên luôn tìm cách thúc giục ng ủng hộ dùng và sẵn sàng gửi lại tài khoản download để họ tải về.

Từ những file rác, cuối cùng cả cộng đồng hưởng lợi (bao gồm cả các bên lợi dụng).

Thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự: http://www.tailieunhansu.net/

[Update iCPO] Bản cập nhật “mùa xuân covid 2021” thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự advan

Chúc mừng năm mới tới toàn thể anh chị và các bạn. Như đã hẹn, Cường xin gửi anh chị và các bạn bản cập nhật mới nhất của thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự iCPO avan. Bản cập nhật này mang tên "mùa xuân covid 2021". Đây là bản update rất lớn. Trong này có 107 bộ tài liệu với đủ các file mẫu để giải quyết các vấn đề về Quản trị Nhân sự. Chi tiết vui lòng xem ảnh:

Để tải tất cả, anh chị vui lòng click vào link sau: http://blognhansu.net.vn/tai-lieu-ve-nhan-su/quyen-loi-thanh-vien-cap-do-1/

Còn nếu ngại tải tất cả mà chỉ tải các tài liệu update, vui lòng click vào các link dưới đây:

A1 BTL06 - Huong dan hoach dinh nhan su (click)
A1 NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien
A1 NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cao cap
A1 NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec
A1 NS - 04 - Quy trinh thuc tap
A1 NS - 05 - Quy dinh quan ly quan tri vien tap su
A1 NS - 21 - Ky va Gia han hop dong lao dong

B1 BTL01 - Bo tai lieu huong dan xay dung VH DN (click)
B1 BTL02 - Ban demo tu dien nang luc (click)
B1 BTL03 - Thu vien tai lieu ve Core Competencies(click)
B1 BTL06 - Dao tao noi bo (click)
B1 BTL13 - To chuc su kien noi bo (click)
B1NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
B1NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo
B1NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

C1 BTL16 - Cac loai quy dinh quyet dinh chinh sach (click)
C1 BTL18 - KPI Bo KPI full (click)
C1 BTL19 - KPI Bo tai lieu danh gia cong viec theo KPI (click)
C1 BTL21 - BSC Quan tri va phat trien nguon nhan luc theo pp BSC (click)
C1 BTL22 - OKR Danh gia OKR (click)
C1 BTL23 - Bao cao ke hoach nhan su (click)
C1BTL25 - Danh gia 360 do nang luc NV va QL
C1NS - 13 - Quy che bo nhiem
C1NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec
C1NS - 19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
C1NS - 23 - Thuyen chuyen nhan su

D1 BTL01 - Tai lieu xay dung luong 3P (click)
D1 BTL02 - Khao sat luong (click)
D1 BTL03 - BHXH BHYT BHTN (click)
D1 BTL06 - Quyen chon mua co phan ESOP (click)
D1 BTL08 - Khao sat danh gia muc do hai long nhan vien (click)
D1BTL19 - Khao sat dich benh
D1BTL20 - Quan ly bao cao ke hoach luong thuong phuc loi
D1NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
D1NS - 11 - Quy che khen thuong
D1NS - 15 - Quy che luong
D1NS - 17 - Quy dinh tinh toan va tra luong
D1NS - 21 - Ky va Gia han hop dong lao dong

F1 BTL01- So tay nhan vien noi quy lao dong (click)
F1 BTL02 - Luat Lao dong - Viec lam - Bao hiem xa hoi (click)
F1BTL06 - Cho thoi viec bang thoa thuan
F1BTL07 - Phuong an cat giam dich Covid19
F1BTL08 - Theo doi thong tin nhan su
F1NS - 09 - Quy trinh nghi viec
F1NS - 12 - Quy che ky luat
F1NS - 16 - Noi quy cong ty
F1NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai
F1NS - 22 - Quy dinh cham du, tam hoan HDLD

G1BTL06 - Chien luoc nhan su
G1NS - 18 - Quy trinh hoach dinh nhan su

Bốc phốt lần 3 – Sau khi bị Cường nói toàn tài liệu QTNS reup, admin Hr Mart tuyên bố 80% là mới

Khi đã dính phốt thì tức là phốt liên tục. Lần này tôi bị admin Hr Mart - Nguyen Nghia - chỉnh đốn. Chuyện bắt đầu từ bài: Cường cận nhân sự bị bóc phốt vì kêu gọi ủng hộ bộ tài liệu iCPO advan 990k ( http://blognhansu.net.vn/?p=22817). Trong bài tôi có nhận xét thế này:

Tôi khá ngạc nhiên cố gắng vào Group Hr Mart kia xem thực hư thế nào. Group này tôi biết cũng khá lâu. Họ sử dụng việc upload các tài liệu lên để thu hút thành viên. Cách thức này cũng giống như nhiều bên khi muốn quảng bá. Việc này tốt cho cộng đồng khi các tài liệu được chia sẻ. Nhưng sau khi vào xem thì tôi thấy phần lớn tài liệu họ lấy từ nguồn tôi đã sưu tập và chia sẻ miễn phí lại. Nếu anh chị em muốn tải hết các tài liệu đó, vui lòng vào link dưới đây:

Link: Giải phóng kho tài liệu iCPO – miễn phí toàn bộ hơn 2G với hàng nghìn tài liệu về Quản trị Nhân sự ( http://blognhansu.net.vn/?p=21317 ).

Sau khi đăng bài thì nhận được phản hồi của admin Hr Mart - Nguyen Nghia:

Chào Admin và các anh chị em trong Cộng đồng HRshare.

Tôi xin giới thiệu tôi là Admin và là người sáng lập ra Group HRMart – Nghề Nhân sự thiện chiến (fb/groups/hrmart/), group được vinh dự nhắc đến ở bài này. Với một số bình luận của bạn Cường (mọi người xem ảnh) về group HR Mart tôi thấy rằng cần phải thông tin cho mọi người hiểu được vấn đề.

Ngày hôm qua có có 2-3 nicks mới ở HR Mart có đăng bài bóc phốt admin Hrshare, tuy nhiên sau khi xem xét nội dung và cách hành văn không phù hợp với tôn chỉ hoạt động của Group thì đội admin HRMart đã ngay lập tức xóa bài và cấm thành viên đăng các nội dung tương tự.

Đó cũng là một cách để HRmart tôn trọng các admin của các group Nhân sự khác.

Còn nội dung bình luận về HRmart mà bạn Cường viết thì tôi để ở dưới và để mọi người tự có nhận xét của bản thân.

Nhưng tôi hơi ngạc nhiên là vì sao với tài liệu sưu tầm được, có ai đó lại có thể nghĩ rằng chỉ mình là người duy nhất có khả năng sưu tầm và chia sẻ cho mọi người, còn người khác thì ko?

Không phủ nhận trong số các tài liệu mà HRmart chia sẻ (theo cách rất minh bạch và dễ dàng nhất cho mọi người, không vòng vèo qua các công đoạn đăng ký) thì có những tài liệu đâu đó có thể trùng với tài liệu mà HRshare đang có, tuy nhiên nếu nói là “phần lớn” thì hơi nực cười. Tôi có thể khẳng định số tài liệu trùng lắp như nêu trên không quá 10%. Và có trùng lắp thì có thể là sưu tầm từ 1 nguồn, chứ tôi thì việc quái phải lấy từ HRshare về để đi share lại.

Và kho tài liệu của tôi, với những gì tôi tích lũy được sau 20 năm làm nghề nhân sự ở các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, yên tâm là còn có thể chia sẻ cho mọi người 5-10 năm nữa cũng chưa hết.

Ngoài ra HRmart chủ trương không chỉ là group chia sẻ tài liệu, mà còn là nơi các bạn làm nghề Nhân sự vào hỏi đáp, xin ý kiến, đươc tư vấn và thảo luận về các nội dung chuyên môn trong Nhân sự một cách tận tình và hữu ích nhất. Đó mới là DNA, cái chất làm nên HRmart, mà tôi khẳng định không nhiều group có được.

Về cá nhân, tôi rất trân trọng những group được thành lập ra để chia sẻ kiến thức về nhân sự. Do vậy tôi tin rằng với cái tâm của người sáng lập HRshare, những điều trong nội dung bóc phốt kia đều là bịa đặt.

Trên đây là đôi lời giải thích lại cho rõ, cảm ơn mọi ngwof đã lắng nghe.

Đây là phản hồi được đăng trên Group HrShare. Xin phép chụp lại phản hồi để mọi người cùng biết thêm:

Tôi thấy trong tuyên bố trên có đoạn này: Không phủ nhận trong số các tài liệu mà HRmart chia sẻ (theo cách rất minh bạch và dễ dàng nhất cho mọi người, không vòng vèo qua các công đoạn đăng ký) thì có những tài liệu đâu đó có thể trùng với tài liệu mà HRshare đang có, tuy nhiên nếu nói là “phần lớn” thì hơi nực cười. Tôi có thể khẳng định số tài liệu trùng lắp như nêu trên không quá 10%. Vậy là tôi vào comment.

@Nguyen Nghia: anh up thành bài riêng và bỏ link (chỉ để lại tên) giúp. Cường sẽ bảo bạn QTV duyệt bài. Nếu anh tuyên bố up 80% tài liệu do cá nhân tự thiết kế và ứng dụng thì rất đáng hoan nghênh. Cộng đồng cần nhiều ng như vậy. C trân trọng cá nhân dám và làm cho Cộng đồng.

Anh bảo anh không hiểu nên tôi thôi cũng không tranh luận nữa. Giá mà anh ý cam kết được rằng các tài liệu chia sẻ lên mạng không trùng đến 80% thì cộng đồng quả được nhờ.

Đoạn này có phần trao đổi chuyên môn:
Minh Hương: Nguyen Nghia em không biết vụ bóc phốt phiếc gì, nhưng join group của anh Nghĩa thì công nhận đúng là bài đăng nhận được tư vấn từ các bạn/ace. Nhân đây anh Nghĩa tư vấn em với :)). Nhà em trả lương theo tháng, tháng 26, 25 hay 27 thì vẫn nhận lương theo thoả thuận. Vậy tháng có 27 công thì những ngày nghỉ không lương em tính thế nào ạ.
Cuong Nguyen Hung: @Minh Hương: Chị lấy tôbgr lương trên HD rồi chia cho 27 ngày công. Ngày nào nghỉ thì trừ số tiền đó.
Nguyen Nghia: Cuong Nguyen Hung
1) bạn tư vấn sai rồi
2) Đoạn sau ko hiểu bạn nói gì
Cuong Nguyen Hung: Hi anh.
1) Anh có thể giải thích rõ hơn sai ở đâu không? C rất tò mò.
2) Anh không hiểu cũng không sao. Không có gì đâu anh.
Nguyen Nghia: Cuong Nguyen Hung số ngày công tiêu chuẩn trong 1 tháng tối đa là 26, nên ko ai chia cho 27 cả bạn ạ
Cuong Nguyen Hung: : ) Ra vậy! Chúng ta có 2 cách tính công:
1. Tính theo ngày công tiêu chuẩn
2. Tính theo ngày công thật của tháng.
Cường theo cách 2. Tuy nhiên C trả lời hơi nhanh. Đáng ra nên hỏi xem cty thống nhất với nv cách tính nào.
Nguyen Nghia: Cuong Nguyen Hung thôi bạn, cách nào thì bạn cũng sai cả. Nên đọc kỹ lại 1 chút để hiểu vấn đề nó nằm ở đâu.
Cuong Nguyen Hung: Vẫn sai hả anh. Vậy anh có thể nói rõ là sai ở đâu đc ko? Kiến thức C hạn hẹp mong anh chỉ thêm!
Nguyen Nghia: Cuong Nguyen Hung bạn phải nhìn từ công thức tính lương thực hưởng trong tháng của NLĐ:
L = L tháng * Công thực tế/Công tiêu chuẩn tháng
Hoặc L = L tháng - (L tháng x số ngày nghỉ ko lương)/Công tiêu chuẩn tháng

Ở cả 2 cách tính thì mẫu số luôn luôn phải nhỏ hơn hoặc =26, bất kể bạn chọn công tiêu chuẩn như thế nào (một con số cố định hoặc đếm số công tiêu chuẩn thực thế có trong tháng)
Cuong Nguyen Hung: Vẫn theo cách 1. Cám ơn anh đã phản hồi. Hi vọng sẽ có anh chị em khác cùng vào bình luận. Cường theo cách 2:

Lương thực nhận = lương thỏa thuận x số ngày công thực tế / số ngày công theo tháng.

Lời bình: Tôi sẽ có bài viết riêng cập nhật việc này. Quay trở lại với việc bóc phốt.

Sau đó đến phần trao đổi của anh Toàn Tây.

Đoạn trao đổi này làm tôi khá ngạc nhiên. Lúc đầu tưởng là anh ý hỏi tôi việc mua tài liệu rồi tôi không trả lời. Sau mới biết là anh ý đã ủng hộ tôi thư viện Tài liệu giám đốc iCEO ( http://tailieugiamdoc.com ). Tiền đã chuyển và tài liệu đã trao tay. Nhưng anh ý ủng hộ đúng vào dịp có Khuyến Mãi Tết, giảm giá 50%. Anh ý viết mail hỏi nhưng tôi lại không trả lời. Tôi nghĩ là tôi đã trả lời rồi. Trừ khi tôi không đọc mail hoặc mail lẫn đâu đó. Khi tôi search lại email thì đúng là tôi chưa trả lời thật (do mail có tiêu đề trùng với các mail khác) nên đã viết mail và phản hồi xin lỗi.

Subject: Re: V/v anh Phạm Toàn muốn ủng hộ thư viện tài liệu Quản trị Khởi nghiệp iCEO
Nội dung: Dear A Cường,

+ Hôm trước (Mùng 6 tết) e có hoàn tất việc mua bộ thư viện iCEO với giá 1.980.000đ và có đọc được thông tin về việc khuyến mãi/ lì xì 990.000đ. Nhưng hiện tại em vẫn chưa có thông tin gì về chương trình đó ạ.
+ Sau khi nhận được bộ tài liệu cực kỳ hữu ích của anh. Trong đó, e có cài đặt phần mềm Quản lý Nhân sự - Tiền lương của Esoft nhưng khi đăng nhập và tiến hành chọn đơn vị thì bị báo lỗi (như hình ảnh đính kèm). Vậy, anh Cường có thể hỗ trợ em xem lỗi này cần phải khắc phục như thế nào được không ạ?

Mong anh sẽ hỗ trợ em ạ.

Trân trọng./.

Tôi trả lời bằng cách đổi tiêu đề mail:

Subject: Re: V/v Hoàn lại tiền chiết khấu theo chương trình KM Tết iCEO
Nội dung: Dear anh Toàn,

Thành thật xin lỗi anh về sự chậm trễ này. Cường vừa kiểm tra thì thấy email bị lẫn nên đã không phản hồi kịp. Anh vui lòng cho Cường xin lại số tài khoản để hoàn lại tiền CK theo chương trình anh nhé.

Nhờ có FB và anh comment trên Group mà Cường mới biết thiếu xót này. Cám ơn anh đã phản hồi.

Tái bút: Về phần mểm Esoft, Cường không hỗ nắm được kỹ thuật nên không hỗ trợ được. Sry anh vì không hỗ trợ được phần này.
Brgs
HC

Haizz! Tôi sẽ phải rút kinh nghiệm cho những lần sau. Cần phải đọc mail kỹ hơn. Check hết các hòm thư mới được.

Đoạn cuối là đoạn trao đổi với mr Trung. Đoạn này khá buồn cười:

Tôi đã chia sẻ một cách rõ ràng:
1. Cám ơn anh đã quan tâm. Anh vui lòng xem thêm thông tin tại http://kinhcan.net/hrform . Cường có để phản hồi của anh chị sử dụng. Tài liệu hữu dụng cho những ai muốn làm HRM hoặc HRM trở lên. Vù nó đòi hỏi phải biết chắt lọc và chỉnh sửa anh ạ.
2. Còn anh muốn tham khảo bản basic, vui lòng đăng ký tại: http://blognhansu.net.vn/?p=21317 . Mong anh thông cảm, dữ liệu lớn nên không thể up một lúc đc.

Khi vào đọc các thông tin trong link iCPO Advan http://kinhcan.net/hrform/ tôi cũng nói rõ: "Thư viện này rất quý, kc tin khi anh chị đọc những tài liệu có trong nó, anh chị sẽ thấy nó xứng đáng hơn nhiều so với chi phí ủng hộ 990.000 VND. Để có nó, KC mất 10 năm sưu tầm, và mỗi bộ tài liệu trong đó là công sức có thể là của cả 1 phòng HR ròng rã làm trong vòng nhiều tháng. Hiện đã có hơn 1000 ace ủng hộ và sử dụng iCPO. Cùng với đó, Cường cũng dùng iCPO làm nguyên liệu xây dựng hệ thống QTNS cho khá nhiều công ty (các dữ liệu của các công ty Cường tư vấn không có trong thư viện này)."

Còn thông tin trong bản iCPO Basic http://blognhansu.net.vn/?p=21317, tôi cũng chia sẻ: Đây là phiên bản cũ và đã bị người không có chuyên môn chỉnh sửa nên nó chỉ có giá trị tham khảo. Cường không đảm bảo cho tính cập nhật của nó. Phiên bản chính thức và cập nhật nhất đang ở: http://kinhcan.net/hrform/

Đọc đoạn này tôi thấy khá hài hước:
Lê Trung: Cuong Nguyen Hung Giờ ko phải là lúc PR bán tài liệu. mà là Boss Cường cần có 1 Bài viết đính chính cho những gì đã sảy ra trong 2 ngày qua và cảm nhận của Anh/chị về những việc làm sai trái cuả Boss Cường về Buôn Bán tài liệu HR, đi cóp nhặt tài liệu của người khác, rồi bán tài liệu không áp dụng được. Hay là gửi tài liệu không đầy đủ. Còn nếu Boss Cường không có bài đính chính thì tất cả mọi người nói về Boss Cường đều là sự thật !

Cứ như đây là tòa án và Lê Trung là thẩm phán hoặc lớp học còn Lê Trung là giáo viên. : D Càng đọc càng thấy buồn cười. Có vẻ Lê Trung thần tượng tôi tới mức trở thành thẩm phán và xét xử tôi ngay khi tôi làm gì không vừa mắt anh thì phải.

Nguyễn Hùng Cường

Cường cận nhân sự bị bóc phốt vì kêu gọi ủng hộ bộ tài liệu iCPO advan 990k

Hôm trước tôi buồn buồn chán chán nên Quyết định tự đạp đổ bát cơm của mình – chia sẻ file tài liệu full về KPI và BSC được dùng để mở lớp ( http://blognhansu.net.vn/?p=22785 ). Do tài khoản FB bị ai đó RIP nên không vào được. Tôi không nắm được tình hình anh chị em cộng đồng trên FB thế nào. Đang làm việc thì tự nhiên nhân được email của chị Duong Hong Anh:

"Dear anh,

Em thấy thông tin này. Có lẽ họ báo cáo nên facebook anh mới bị như vậy."

Tôi khá ngạc nhiên cố gắng vào Group Hr Mart kia xem thực hư thế nào. Group này tôi biết cũng khá lâu. Họ sử dụng việc upload các tài liệu lên để thu hút thành viên. Cách thức này cũng giống như nhiều bên khi muốn quảng bá. Việc này tốt cho cộng đồng khi các tài liệu được chia sẻ. Nhưng sau khi vào xem thì tôi thấy phần lớn tài liệu họ lấy từ nguồn tôi đã sưu tập và chia sẻ miễn phí lại. Nếu anh chị em muốn tải hết các tài liệu đó, vui lòng vào link dưới đây:

Link: Giải phóng kho tài liệu iCPO – miễn phí toàn bộ hơn 2G với hàng nghìn tài liệu về Quản trị Nhân sự ( http://blognhansu.net.vn/?p=21317 ).

Việc up lại (reup) các tài liệu được thực hiện một cách nhan nhản và nhiều bên làm. Tôi thấy hiếm khi có người chia sẻ tài liệu mới. Trừ một số anh chị nhiệt tình như tôi chả hạn : D (ha ha). Tài liệu mới nhất, không đâu có là ở đây: Quyết định tự đạp đổ bát cơm của mình – chia sẻ file tài liệu full về KPI và BSC được dùng để mở lớp ( http://blognhansu.net.vn/?p=22785 )

Trong Group HR mart, tôi kéo chuột để tìm mãi mà không được. Tôi cũng thử sử dụng công cụ tìm kiếm mà không ra bài viết và thành viên Vy vy kia. Chắc đội ngũ BQT của Group đã xóa bài và thành viên rồi.

Ngoài ra, cá nhân này còn lập các nick ảo khác để đi các group đăng bài. Ví dụ như dưới đây là hình ảnh do bạn Xuân gửi cho tôi:

Không tìm được bài viết, tôi vào trả lời mail cho chị Hong Anh: "Cám ơn bạn đã thông tin. Tiếc là mình không vào được FB nên không trao đổi được. " (Nick tôi đang bị khóa. Vui lòng xem thêm tại bài: Nhật ký tài khoản bị facebook kinhcan24 bị checkpoint (bắt xác minh) ( http://blognhansu.net.vn?p=22760 )).

Rồi tôi nhận được mail trả lời ấm lòng: "Dạ, có nhiều comment đều là ko đồng tình với quan điểm của chủ top đó. Còn em xem thì thấy đó là fb ảo anh ạ. Em thông tin tới anh nhé vì thật ra em thấy những gì anh làm giúp ích cho cộng đồng HR và không đáng bị như thế này. Rất tiếc em không làm gì được giúp anh lấy lại FB.
Mong anh khôi phục lại sớm để tiếp tục có những chia sẻ về nghề anh nhé.
"

Xin gửi lời cám ơn tới chị Hồng Anh và anh chị em trong cộng đồng đã ủng hộ Cường.

Tái bút: Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại là bạn Vy vy ở trên nói cũng có phần đúng. Sau nhiều năm hoạt động cộng đồng, thực lòng Cường muốn thúc đẩy nhiều hơn nữa các hoạt động Xây dựng, Chăm sóc, Phụng sự, Duy trì Cộng đồng nói chung và Cộng đồng Nhân sự HrShare nói riêng. Trước đây, Cường chỉ hoạt động một mình và có kêu gọi anh chị em cùng tình nguyện tham gia. Nhưng tự ngẫm thấy nếu mình cứ làm vậy thì sẽ không thể làm được gì cho cộng đồng nhiều hơn. Cường muốn cháy hơn nữa. Cường hiện đã gần 40 tuổi. Nếu Cường không đi nhanh hơn, cứ ích kỷ đi một mình thì cuộc đời này, chắc C chỉ cống hiến cho Cộng đồng được thêm 1 chút.

Chính vì mong mỏi muốn đẩy các hoạt động Xây dựng, Chăm sóc, Phụng sự, Duy trì Cộng đồng thật nhiều và mạnh, tôi quyết định sẽ thành lập tổ chức và kêu gọi anh chị em cùng tham gia KC24 Group ( http://kc24.vn/ ). Nếu để ý, anh chị em sẽ thấy, từ khi KC24 được thành lập, các hoạt động cộng đồng được đẩy lên nhiều hơn, các hoạt động được chăm chút hơn. Mọi người đều được hưởng lợi từ các hoạt động đó. Nhiều buổi offline kết nối được tổ chức, không chỉ ở Hà Nội, HCM mà còn ở các tỉnh thành khác như: Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Đà Nẵng... Khu vực trao đổi chuyên môn được chăm chút nên các thành viên được hỗ trợ nhanh và chất lượng hơn. Rồi các tài liệu chuyên môn, bài viết cũng được chia sẻ với nội dung ít chung chung hơn.

Thành lập tổ chức rồi mới thấy có nhiều thứ phải lo. Cái lo nhất là lấy nguồn lực đâu để nuôi tổ chức. Tổ chức có cái ăn thì mới có sức để Phục vụ cộng đồng. Tôi có thể sống bằng niềm tin nhưng Anh em cùng tôi cống hiến cho cộng đồng thì tôi không thể để họ giống tôi được. (Mặc dù họ có vẻ đang giống tôi: sống bằng niềm tin). Chính vì thế tôi đã thúc đẩy nhiều hoạt động mang tính thực dụng hơn để hòng có nguồn lực cho tổ chức và từ đó đẩy nguồn lực lại cho cộng đồng.

Các hoạt động mang tính thực dụng của tôi bao gồm:
- Kêu gọi mọi người ủng hộ thông qua việc mua thư viện tài liệu iCPO bản nâng cấp advan tại 3 đường link sau: http://blognhansu.net.vn/tai-lieu-ve-nhan-su/ ; http://www.tailieunhansu.net/ ; http://kinhcan.net/hrform/ . Nếu anh chị muốn một gói tài liệu được cập nhật, sắp xếp cẩn thận, được hỗ trợ và muốn góp chút gì đó cho cộng đồng phát triển hãy ủng hộ tôi và anh em KC24. Còn nếu hiện thời chưa có điều kiện ủng hộ, anh chị cứ thoải mái dùng bộ basic: http://blognhansu.net.vn/?p=21317
- Thúc đẩy mở các khóa học chuyên sâu do tôi đứng lớp. Cụ thể là khóa học Kỹ thuật xây dựng BSC và KPI ( http://daotaonhansu.net/ky-thuat-xay-dung-bsc-kpi/ ). Khóa học này tôi tin là sẽ làm anh chị em hài lòng. Khi tham gia học, anh chị em không chỉ có kiến thức, tài liệu biểu mẫu, kinh nghiệm triển khai mà còn một phần nào đó như ở trên: góp chút gì đó cho cộng đồng phát triển. Nếu hiện tại anh chị em chưa có điều kiện đi học? Hãy sử dụng file mẫu về KPI và BSC được dùng để mở lớp của tôi ở đây: http://blognhansu.net.vn/?p=22785
- Bán sách Blog nhân sự tại: http://www.sachnhansu.net/. Các bài viết trong sách tôi đều đã up lên blog để anh chị em đọc miễn phí. Nếu chưa có điều kiện đọc sách giấy, cả nhà có thể search tiêu đề bài viết trong link và đọc trên blog nhân sự này.
- Ngoài ra còn rất nhiều cách thức ủng hộ khác mà tôi đã để ở đây: http://blognhansu.net.vn/ung-ho/

Rất hi vọng được anh chị em cộng đồng ủng hộ!

Nguyễn Hùng Cường | kinhcan24

Thư viện tài liệu Hệ thống Quản trị Nhân sự iCPO dành cho HR/HRM/CPO

Sau bao ngày ấp ủ, nhân hôm nay - ngày cuối cùng của lớp F5 dự án Giải mã Nghề Nhân sự tại Hà Nội có buổi học cuối cùng, tôi cũng tung ra bản update mới toanh: Thư viện tài liệu Hệ thống Quản trị Nhân sự iCPO advan. Thư viện này được thiết kế dành cho HR/HRM/CPO. Bạn là người làm nghề Quản trị Nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, truyền thông nội bộ, hành chính....) và bạn muốn có công cụ để làm việc tốt hơn? Bộ công cụ này sẽ hữu dụng đối với bạn!

Đặc biệt với bộ công cụ này, khả năng bạn có thể nâng tầm biến mình thành chuyên gia dễ dàng hơn bao giờ hết. Vì thư viện này là kết quả tâm huyết của 12 năm sưu tầm chỉnh sửa và bổ sung với hàng nghìn giở làm việc từ thực tế trải nghiệm tư vấn của tôi (Cường cận). Tôi tự hào với thư viện này. Và tôi muốn chia sẻ cho anh chị em cộng đồng.

Anh chị và các bạn nghĩ thế nào về việc sở hữu thư viện này?

Đây là đứa con tinh thần của tôi và tôi muốn cháu nó cống hiến phục vụ cộng đồng. Vậy cháu nó trông thế nào?

Như đã nói ở trên, thư viện được thiết kế để phục vụ và nâng tầm nghề Quản trị Nhân sự và những người làm Quản trị Nhân sự. Vì thế thật lãng phí khi anh chị em không có bản iCPO advan này!

Hãy lắng nghe câu tâm sự của tôi!

Khi đi làm, nếu một lúc nào đó anh chị gặp tình huống này: “Mình là thành viên diễn đàn HR Share.Mình là trưởng phòng nhân sự, mình mới nhận 1 công việc mới với vị trí trưởng phòng nhân sự nhưng làm việc giống như giám đốc nhân sự. Mình được yêu cầu xây dựng 1 lộ trình về mảng nhân sự từ A đến Z để có thể sử dụng làm demo áp dụng cho các công ty chi nhánh của công ty mình, tùy theo ngành nghề kinh doanh sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp”.

Hoặc: “Em được xếp giao nhiệm vụ xây dựng quy trình. Anh chị nào có "Quy trình quản lý & sử dụng con dấu"chi tiết cụ thể cho em xin tham khảo với”.

Hay đơn giản hơn một chút: “Do bên em mới triển khai quy trình tuyển dụng thực tập sinh nên chưa có kinh nghiệm, mong nhận được sự góp ý từ tất cả các anh chị trong nhóm đã thực hiện ạ. Anh chị có file nào tham khảo cho em với!”

… anh chị đã biết cách giải?

Thực ra, tất cả các câu hỏi và tình huống sẽ trở nên dễ dàng nếu như chúng ta có:
- Công cụ (1)
- Kiến thức và kỹ năng (2)

Kiến thức thì có thể học dần dần qua trải nghiệm hoặc trường lớp hoặc ngay từ các bài viết ở Blog Nhân sự. Tôi đã viết rất nhiều bài ở: http://blognhansu.net.vn/?p=21386 . Các bài viết này đã được tôi đóng gói thành 1 quyển sách 260 trang, tổng 50 bài viết mang tên: CEO & Quản trị Nhân sự - Hệ thống QTNS cần có là gì?. Anh chị muốn đọc miễn phí, hãy vào đây https://goo.gl/qMe7oV xem mục lục và search trên google tiêu đề bài viết là ra.

Còn công cụ? Anh chị có thể tự sưu tầm và tạo cho mình. Tôi cũng có một bản basic dành cho cộng đồng. Tôi gọi đó là tài liệu QTNS iCPO basic. Nếu muốn, thân mời anh chị cùng vào tải: http://blognhansu.net.vn/?p=21317 .

Xin được chúc mừng vì anh chị đã nâng cấp năng lực Quản trị Nhân sự của mình lên kha khá.

Với những gì ở trên (1) + (2), tôi tin anh chị hoàn toàn có khả năng làm HRM (nếu anh chị là HR) hoặc khả năng xây dựng hệ thống QTNS (HRM system) (nếu anh chị đã là HRM/CEO).

TUY NHIÊN

Các công cụ trên chỉ là bản basic. Anh chị có muốn một bản advan? Như đã giới thiệu với anh chị em đứa con tinh thần của tôi ở trên. Tôi thực lòng muốn cháu nó được phục vụ anh chị em cộng đồng. Thưa anh chị, do nguồn lực có hạn và nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho việc duy trì và phát triển tri thức tôi (Cường cận) kc kêu gọi các tổ chức, các cá nhân tài trợ cho quỹ phát triển Kinhcan24's bằng cách ủng hộ mua một số bộ tài liệu có phí. Số tiền thu được sẽ để dùng duy trì blog, mua các tài liệu để chia sẻ lại cho cộng đồng.

Thư viện này rất quý, tôi (kc) tin khi anh chị đọc những tài liệu có trong nó, anh chị sẽ thấy nó xứng đáng hơn nhiều so với chi phí ủng hộ 990.000 VND. Để có nó, KC mất 10 năm sưu tầm, và mỗi bộ tài liệu trong đó là công sức có thể là của cả 1 phòng HR ròng rã làm trong vòng nhiều tháng. Hiện đã có hơn 1000 ace ủng hộ và sử dụng iCPO. Cùng với đó, Cường cũng dùng iCPO làm nguyên liệu xây dựng hệ thống QTNS cho khá nhiều công ty (các dữ liệu của các công ty Cường tư vấn không có trong thư viện này).

Một lần nữa, rất hy vọng anh chị cân nhắc và ủng hộ. Cách thức ủng hộ và thông tin liên hệ ? hoặc đăng ký tại đây: https://goo.gl/xreKVn

Thực ra, số tiền này nếu tính ra thì chỉ tương đương với 1 - 3 bữa cafe cho 3 người. Như thế thì tính đi tính lại nó cũng không nhiều lắm. Chi tiết hơn, giả xử như anh chị làm HR trong một năm thì tương đương mỗi tháng anh chị chỉ bỏ ra có 10 - 30k để gửi xe. Một số tiền nhỏ nhưng lại tốt cho công việc.

Đăng ký ủng hộ: https://goo.gl/xreKVn

Tôi tin anh chị sẽ hài lòng như các anh chị khác đã sở hữu thư viện Hệ thống tài liệu Quản trị Nhân sự từ trước đến giờ.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT: Tôi sẽ update thường xuyên thư viện để anh chị liên tục cập nhật. Chi phí update là 0 đồng.

Đọc đến đây, sau khi cân nhắc và vẫn muốn ủng hộ, nếu được, mong anh anh tin tưởng và vui lòng đồng ý hình thức ủng hộ là chuyển khoản giúp. Thông tin tài khoản của C:

Chủ tài khoản Nguyễn Hùng Cường
Vietcombank số tk: 0011004039312 sở giao dịch Vietcombank Ngô Quyền chi nhánh Hà Nội;
Nội dung chuyển: Họ và tên + Email + Đt + ung ho iCPO
Số tiền: 990.000 VND

Sau khi chuyển khoản xong, anh vui lòng báo lại cho Cường thông tin chuyển khoản và địa chỉ email vào [email protected] Cường sẽ gửi anh link download các tài liệu.

Sau đó khi có các bộ tài liệu mới, Cường sẽ gửi anh update các bộ tài liệu (free). Quá trình update này diễn ra cho đến khi Cường nghỉ khỏi lĩnh vực HR thì thội anh chị ạ.

Danh mục các Bộ tài liệu sẽ có trong thư viện:

A0 TUYEN
A1 BTL01 - Phan tich cong viec
A1 BTL02 - He thong ban mo ta cong viec
A1 BTL03 - He thong cac bai thi tuyen dung
A1 BTL04 - Bo cau hoi tuyen dung mau
A1 BTL05 - Quy trinh headhunter
A1 BTL06 - Huong dan hoach dinh nhan su

B0 DAY
B1 BTL01 - Bo tai lieu huong dan xay dung VH DN
B1 BTL02 - Ban demo tu dien nang luc
B1 BTL03 - Thu vien tai lieu ve Core Competencies
B1 BTL04 - Mo hinh van hoa to chuc
B1 BTL05 - 5s Kaizen trong cong ty
B1 BTL06 - Dao tao noi bo
B1 BTL07 - De thi danh gia nhan vien cua FPT
B1 BTL08 - Cac chuong trinh tai nang tre
B1 BTL09 - Danh cho HR Trainer
B1 BTL10 - Quan tri tri thuc
B1 BTL11 - Du an can bo nguon
B1 BTL12 - Truyen thong noi bo
B1 BTL13 - To chuc su kien noi bo

C0 DUNG
C1 BTL01 - QT ISO 9000 trong nha may det may
C1 BTL02 - QT Quan tri Nhan su cua cong ty (Ver 2.0)
C1 BTL03 - QT ISO 9000 trong cac co quan hanh chinh su nghiep
C1 BTL04 - QT ISO cua 1 cong ty xay dung
C1 BTL05 - QT ISO cua cty xay dung
C1 BTL06 - QT QTNS Law
C1 BTL07 - QT ISO cua cty tich hop he thong CNTT
C1 BTL08 - QT TCHC cong ty may
C1 BTL09 - QT ISO cua Lilama
C1 BTL10 - QT NS
C1 BTL12 - QT quan tri nhan su
C1 BTL13 - QT Tai lieu quan tri hanh chinh
C1 BTL14 - QT quan tri hanh chinh nhan su
C1 BTL15 - QT DH SPKT
C1 BTL16 - Cac loai quy dinh quyet dinh chinh sach
C1 BTL17 - KPI Quy trinh xay dung KPI
C1 BTL18 - KPI Bo KPI full
C1 BTL19 - KPI Bo tai lieu danh gia cong viec theo KPI
C1 BTL20 - KPI Danh gia cong viec danh cho Van Phong
C1 BTL21 - BSC Quan tri va phat trien nguon nhan luc theo pp BSC
C1 BTL22 - OKR Danh gia OKR
C1 BTL23 - Bao cao ke hoach nhan su
C1 BTL24 - Bieu mau bao cao thong tin nhan su tap doan

D0 GIU
D1 BTL01 - Tai lieu xay dung luong 3P
D1 BTL02 - Khao sat luong
D1 BTL03 - BHXH BHYT BHTN
D1 BTL04 - Cac van ban quy dinh huong dan luong toi thieu
D1 BTL05 - Cach xay dang ky thang bang luong thu tuc lao dong
D1 BTL06 - Quyen chon mua co phan ESOP
D1 BTL07 - Thue thu nhap ca nhan
D1 BTL08 - Khao sat danh gia muc do hai long nhan vien

F0 THAI
F1 BTL01- So tay nhan vien noi quy lao dong
F1 BTL02 - Luat Lao dong - Viec lam - Bao hiem xa hoi
F1 BTL03 - Ho so bao cao Thanh tra LDTBXH - BH
F1 BTL04 - Tranh chap lao dong
F1 BTL05 - Du an tai co cau - thu tuc cat giam

G0 KHAC
G1 BTL01 - Bo tai lieu Quan ly nhan su cua 1 tap doan CNTT
G1 BTL02 - SA 8000
G1 BTL03 - Cac mau thu thuong duoc su dung truong nhan su
G1 BTL04 - Phan mem HRM
G1 BTL05 - Quan tri Nhan su Nha nuoc
Phan mem ho tro thu vien
Site gioi thieu

1 Huong dan su dung thu vien iCPO v50.xls
2 Danh muc tai lieu iCPO.xlsx
3 Huong dan cac cong viec nhan su v13.xlsx
4 Bang huong dan kham chua benh ve QTNS.xlsx
5 HT QTNS Google, Microsoft.xlsx
6 Qui trinh quan ly nhan su ver 4.1.xls

Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà! Cách thức ủng hộ và thông tin liên hệ ?
Đăng ký ủng hộ: https://goo.gl/xreKVn

Xin cam on anh chi va cac ban da quan tam!

Tran trong!