_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/danh-gia-hinh-chuong-min/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Giấy đơn xin xác nhận nhân sự – dân sự cho người lao động có được phép không ?

Làm nhân sự (HR) tại các nhà máy thì hẳn mọi người sẽ không lạ gì với thuật ngữ “đơn xin xác nhận nhân sự” hoặc “đơn xin xác nhận dân sự” hoặc “giấy xác nhận nhân sự”. Nguyên nhân phải có tờ đơn này hẳn ai cũng có thể suy luận ra được. Nào … Đọc tiếp

Xác nhận nhân sự chủ chốt tại phòng quản lý doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Trưa nay, tự nhiên Cường nhận được điện thoại của 1 chị hỏi về thủ tục xác nhận nhân sự chủ chốt. Lần đầu tiên Cường nghe thấy vấn đề này luôn. Giống như cái lần C được hỏi về sổ lao động. Thấy là lạ, Cường liền lên mạng tìm kiếm thì hóa ra … Đọc tiếp