_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/11/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/11/29/hinh-anh-lop-3ps-ky-thuat-xay-dung-va-trien-khai-he-thong-luong-online-p06/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/11/29/hinh-anh-lop-3ps-ky-thuat-xay-dung-va-trien-khai-he-thong-luong-online-p06/buoi-so-22-chinh-sach-luong-3p-min/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Thuật ngữ ESOP – Employee Stock Option Plan – Quyền chọn mua cổ phần

Hôm nay nhân lúc thảnh thơi ngồi ngắm cái máy tính, tôi tự dưng băn khoăn về thuật ngữ ESOP. Dù gì đi chăng nữa thì ESOP cũng là một thuật ngữ mà người làm nhân sự nên biết và nên hiểu. Vì nó là một cái bánh vẽ lớn mà công ty nào rồi … Đọc tiếp