Hình ảnh lớp 3Ps 05 – Kỹ thuật xây dựng hệ thống Lương 3P

Lớp 3Ps 05 đã kết thúc đã được mấy hôm. Hôm nay tôi mới rảnh để up lên chia sẻ với cả nhà. Lớp đã đi TỪNG BƯỚC MỘT trên MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP giả định với 25 buổi để ra các kết quả: 1.Bản đồ chiến lược 2. Cơ cấu tổ chức: – Sơ … Đọc tiếp

Mời dự lớp 3Ps – Kỹ thuật triển khai và xây dựng hệ thống lương online P05

Hôm rồi, đi tư vấn, đến đoạn xây dựng hệ thống lương 3P, tôi dẫn bạn GĐ: Chúng ta đã hoàn thành xong chiến lược, giờ đến khúc xây sơ đồ tổ chức để thực thi chiến lược. Để ra sơ đồ thì ngoài chiến lược chúng ta còn cần chuỗi giá trị. Chuỗi giá … Đọc tiếp