Thông tư hướng dẫn Doanh nghiệp tự thanh tra lao động – 17/2018/TT-BLĐTBXH

Sáng nay tôi nhận được 1 tin khá hay. Đó là ngày 17/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Vậy là quy trình quản trị nhân sự: Qui trinh quan ly nhan su ver 4.2.xls lại được update.

Cơ bản nội dung của thông tư như sau: doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất mỗi năm 01 lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ. Cụ thể như sau:
– Thời gian kiểm tra: Do doanh nghiệp quyết định;
– Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra;
– Nội dung tự kiểm tra: Việc thực hiện báo cáo định kỳ; tuyển dụng và đào tạo lao động; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động…;
– Hồ sơ tự kiểm tra: Phiếu tự kiểm tra; kết luận tự kiểm tra; văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh.
– Báo cáo kết quả kiểm tra: Doanh nghiệp phối hợp với đại diện tập thể lao động thực hiện báo cáo trực tuyến khi có yêu cầu của cơ quan Thanh tra lao động.

Quy trình tự thanh tra như sau:
Bc1: Lập đoàn tự kiểm tra và lấy mẫu phiếu tự thanh tra tại http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn/
Thành phần đoàn bao gồm:
+ Trưởng đoàn: Đại diện người sử dụng DN
+ Thành viên: người phụ trách lao động, tiền lương, an toàn, vệ sinh lao động
+ Đại diện người lao động
Bc2: Tiến hành tự thanh tra thông qua các nội dung trên mẫu phiếu
Bc3: Đưa ra biện pháp khắc phục nếu vi phạm
Bc4: Lập phiếu kết luận tự kiểm tra (lấy mẫu ở website trên)
Bc5: Lưu lại kết luận, hồ sơ và báo cáo kết quả tự thanh tra qua website (trực tuyến) khi có yêu cầu bằng văn bản của thanh tra nhà nước về lao động (tức là không phải báo cáo cho đến khi có yêu cầu).

Hồ sơ cần:
– Văn bản thành lập đoàn tự thanh tra (quyết định của DN)
– Phiếu tự kiểm tra (lấy theo mẫu tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn )
– Bản tự kết luận sau kiểm tra
– Các giấy tờ phát sinh khi tự thanh tra

Nội dung tự thanh tra bao gồm:
– Việc thực hiện báo cáo định kỳ
– Việc tuyển dụng và đào tạo lao động
– Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động
– Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể
– Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi
– Việc trả lương cho người lao động
– Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động
– Việc thực hiện quy định đối với lao động
+ nữ
+ người cao tuổi,
+ chưa thành niên
+ khuyết tật
+ nước ngoài
– Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động; bồi thường trách nhiệm vật chất
– Việc tham gia trích đóng:
+ BHXH
+ BHTN
+ BHYT
– Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động
– Nội dung khác

KC: Nội dung này thiếu việc đóng phí công đoàn. Chi tiết hơn về nội dung thì cần vào site của bộ.

Tôi đọc hết cả thông tư thì không thấy chữ “quy đinh”, “yêu cầu”, “phải”… các từ khóa mang hàm nghĩa bắt buộc mà chỉ có từ hướng dẫn. Cho nên tôi cũng đang thắc mắc không biết thông tư này là hướng dẫn hay quy định?

Theo định nghĩa: Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của một ngành nhất định.

Trong thông tư không nói rõ là hướng dẫn cho điều nào của nghị định gì mà chỉ có căn cứ vào 1 số điều.

Nếu là bắt buộc thì chúng ta lại thêm 1 thủ tục nữa. Nhưng nếu hiểu theo ý tốt đẹp thì đây là ý tốt của nhà nước khi cố gắng hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Luật quá nhiều nên nhà nước ra checklist cho chúng ta theo. Vậy là tuyệt quá.

Mọi người đọc thông tư tại đây nhé: Thong tu 172018TT-BLDTBXH.pdf

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Cuối cùng: Anh chị em muốn có tài liệu Quản trị Nhân sự và cập nhật khi có mới?
Hãy xem thông tin tại link: https://goo.gl/x7w6hS
Hoặc đăng ký tại đây: https://goo.gl/vHCrgb

Ví dụ các tài liệu sẽ được gửi sau khi đăng ký:
1. Tổng hợp các đường link khu vực chứa các tài liệu nhân sự miễn phí
2. Ebook ( sách điện tử ) cho những ai học và làm quản trị Nhân sự
3. Tài liệu Quản trị nhân sự free (miễn phí) mà hay
4. Bộ tài liệu quản trị nhân sự từ A tới Z
5. Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp
6. Tài liệu và hướng dẫn xây dựng KPI
7. …

Cập nhật 24/10/2018: Tôi mới nhận được phản hồi
Dear anh,

Tại Điều 4 của Thông tư “Hoạt động tự kiểm tra” em thấy ghi là: Người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất 1 lần trong năm. Như vậy thì bắt buộc người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đúng không anh?

Em cảm ơn anh đã gửi thông tin cập nhật cho em ah!

Cám ơn chị đã gửi mail.

Nguyễn Hùng Cường | kinhcan24

Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH

Cuối năm đọc bài này để lên kế hoạch chuẩn bị cho năm sau. Hình này rất thời sự và được lượm lặt trên facebook kế toán.

Hồ sơ cần chuẩn bị để tiếp thanh tra Quận báo cáo tình hình thực hiện luật lao động và BHXH

I. BÁO CÁO CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

II. CÁC HỒ SƠ KIỂM TRA
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản chính và 06 bản sao)
2. Hợp đồng lao động ( https://goo.gl/acLeCx )
3. Giấy phép lao động (nếu sử dụng lao động người nước ngoài) ( https://goo.gl/UrRNRg )
4. Khai trình tình hình sử dụng lao động, báo cáo tăng, giảm lao động ( https://goo.gl/glfJmr )
5. Hồ sơ Bảo hiểm xã hội, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
6. Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân. ( https://goo.gl/HAH91N )
7. Hồ sơ thang, bảng lương của doanh nghiệp. ( https://goo.gl/M5Uf1Shttps://goo.gl/sUOQCb, https://goo.gl/CJgQam )
8. Danh sách ký nhận tiền lương hàng tháng của công nhân. ( https://goo.gl/CH7riu )
9. Bảng chấm công của doanh nghiệp
10. Quy chế trả lương trả thưởng ( https://goo.gl/X4LLlN )
11. Nội quy lao động ( https://goo.gl/X4LLlN )
12. Thỏa ước lao động tập thể ( https://goo.gl/X4LLlN, https://goo.gl/oI1fbA )
13. Hồ sơ khám sức khỏe cho người lao động
14. Báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ LĐTBXH; Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ.
15. Hồ sơ đo kiểm môi trường lao động.
16. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (trang bị phương tiện, sổ theo dõi cấp phát, chủng loại và số lượng phương tiện bảo vệ cá nhân đã cấp phát).
17. Công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động (số người được huấn luyện, số người được cấp thẻ).
18. Kế hoạch bảo hộ lao động.
19. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động cho các máy, niêm yết nội quy tại nơi làm việc.
20. Hồ sơ đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động.
21. Sổ theo dõi, lý lịch máy móc thiết bị.
22. Chứng từ nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn. ( https://goo.gl/HQOfnK )
23. Các quy định về dạy nghề.
24. Các văn bản quy định khác của doanh nghiệp. ( https://goo.gl/AnBTUJ )

III. KIỂM TRA VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Hồ sơ chứng từ về BHXH: Hồ sơ thu, nộp BHXH, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. ( https://goo.gl/BoIKDT )

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 60/2013/NĐ-CP
Thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ, biên bản đối thoại định kỳ, biên bản hội nghị người lao động.

V. LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG:
Theo quy định tại khoản 2 điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội. ( https://goo.gl/IgUXJ1 )

VI. Công tác an toàn lao động, quy định cấp phép xây dựng sửa chữa nhà.

Tàm tạm thế đã. Cách tiếp thanh tra như thế nào, thân mời cả nhà cùng đọc các bài viết có liên quan ở dưới. Ai chưa có đủ bộ thì lên kế hoạch cho năm sau hoàn thành đi. Tiện thể cả nhà đọc luôn 2 bài mà tôi thấy rất liên quan này nữa:
8 công việc của Nhân sự cần làm tại doanh nghiệp mới thành lập ( https://goo.gl/i9sWRS )
Niên giám luật lao động 2017 – lịch báo cáo cho cơ quan quản lý lao động ( https://goo.gl/tFpM1s )