_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/danh-gia-hinh-chuong-min/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Kết thúc hợp đồng lao động có được trợ cấp thôi việc không?

Hôm qua vừa viết bài: Hết hạn hợp đồng có phải trợ cấp thôi việc không? thì hôm nay mở mail ra có bạn hỏi Cường đúng nội dung nhưng có chút khác. Ở bài trước thì là hỏi về việc: “Cách tính 6 tháng thu nhập gần nhất như thế nào khi có 2 … Đọc tiếp