_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/20/huong-dan-dat-cau-hoi-khi-muon-hoi-cuong-can/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/20/huong-dan-dat-cau-hoi-khi-muon-hoi-cuong-can/khung-nang-luc/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Mô hình xây dựng và phát triển tài năng trẻ tại FPT

Bài tiếp theo nên đọc trong quyển kỷ yếu ngày nhân sự 2011 là: Xây dựng và phát triển tài năng trẻ tại FPT của anh Trần Xuân Hải tại FPT. Chức danh của anh ý bây giờ là gì trong mảng nhân sự thì tôi cũng không nhớ rõ nhưng thỉnh thoảng đi các … Đọc tiếp

Quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa, cán bộ nguồn, kế cận như thế nào?

Rảnh ra 1 chút, mở mail để đọc các trao đổi của mọi người thì tôi thấy một trao đổi khá hay. Thấy vậy tôi liề mở blog ra viết vài dòng chia sẻ kinh nghiệm. Đây là chủ đề mà nhân sự ở nhưng công ty kha khá lớn hay quan tâm: Quy hoạch … Đọc tiếp