_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/11/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/11/28/phuong-phap-tinh-luong-3p-theo-bien-the-thoa-thuan-truoc-tong-roi-chia-cac-phan-cua-linkpower/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/11/28/phuong-phap-tinh-luong-3p-theo-bien-the-thoa-thuan-truoc-tong-roi-chia-cac-phan-cua-linkpower/phuong-phap-tinh-luong-3p-theo-huong-thoa-thuan-min/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Chi tiết các bước triển khai phương pháp kết hợp BSC – KPI và JD – KPI

Khi tiến hành tư vấn hay đào tạo xây dựng Hệ thống Quản trị hiệu suất, tôi luôn đề xuất phương án đó là BSC – JD – KPI. Phương pháp này khắc phục được nhiều nhược điểm hơn so với việc chỉ áp dụng thuần phương pháp BSC – KPI hay JD – KPI. … Đọc tiếp