Phương án lương 2018 đóng BHXH tối ưu

Sáng nay, tôi thấy có bức ảnh hay hay về Phương án lương 2018 đóng BHXH tối ưu. Thế là up lên phây cho mọi người cùng xem, trao đổi. Mọi người trao đổi rất sôi nổi. Tôi đã lọc được khá nhiều ý và thô...

Lưu ý khi lách luật Bảo hiểm xã hội

Mấy hôm trước BHXH Việt Nam có cái công văn với nội dung: V/v ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản. Tôi thấy đây là tin tức mọi người cũng nên đọc. Chuyện lách bảo hiểm xã hội để giúp ai đó ...