Vui buồn nghề tuyển dụng nhân sự – Tran Vu Thanh

Bài Vui buồn nghề tuyển dụng nhân sự của anh Tran Vu Thanh trên linkedin từ khá lâu. Tôi thấy hay và đáng để mọi người tham khảo. Vì thế mạn phép anh được đưa về blog để mọi người cùng đọc lại thêm 1...

MBTI có đáng tin tưởng như xúc cơm bỏ vào mồm ?

Mấy năm gần đây, đánh giá tính cách thông qua các công cụ như MBTI, DISC dường như là một trào lưu. Và tôi tự nhận là một trong những người phổ biến trào lưu đó. Dưới đây là một số bài tôi đã viết: -...

List, danh sách các công ty headhunter tại Việt Nam

Bài viết này thực ra không phải là PR cho công ty nào cả. Chẳng qua tôi thấy mọi người hay hỏi + search từ khóa "công ty headhunter tại Việt Nam" nhiều quá nên để cho đỡ tốn công tốn sức của mọi ngườ...