Bảng Báo Cáo Lương của JobStreet 2015

Tối nay tôi nhận được thư của JobStreet về báo cáo lương với nội dung như sau: Subject: Nguyen, tải ngay báo cáo lương 2015 Bạn có được trả lương xứng đáng? Thân chào Nguyen, Bạn đã có cơ sở để so sá...

Update bộ tài liệu CPO phiên bản 030515

Dear all, Đã 3 tháng từ lúc update bản full ( Update bộ tài liệu CPO phiên bản 090215 ), mấy hôm nay nhân lúc rảnh rỗi của ngày nghỉ, Cường update tiếp bộ tài liệu CPO ( http://blognhansu.net/tai-lie...