Mời họp team Admin HrShare Community mở rộng

Thân gửi cả nhà, Vậy là cũng 7 tháng đầu năm đi qua với rất nhiều sự kiện. Đến tuần này cũng là tuần cuối tháng rồi. Cường xin thay mặt anh chị em trong team Admin HrShare Commnunity thân mời cả nhà ...

Off tháng 7 – NHÂN SỰ XANH – GREEN HRSHARE

Thân gửi anh chị và các bạn, Theo như kế hoạch từ đầu năm của BQT Cộng đồng Nhân sự - Hrshare, tháng 7 này cộng đồng của chúng ta se cùng nhau thực hiện một hoạt động nào đó có ý nghĩa. Cùng với đó s...