Danh sách các thầy cô nhận quà nhân ngày 20/11

Kính gửi các thầy cô, Sau 6 ngày thông báo ( http://goo.gl/xl1IyF ), Cường đã nhận được đăng ký của 20 thầy cô trong cả nước. Sau khi xem kỹ lại thông tin của các thầy cô, Cường xin phép được gửi quà...

Group mới dành cho các Hr tuyển dụng

Hôm nay tôi nhận được 1 tin nhắn : "Hi Cường, hôm nay hầu hết mọi người đã out khỏi Group của Mr.H rồi, Cường lập 1 Group tương tự đi để mọi người cùng trao đổi công việc, chuyên môn nghề nghiệp và g...