Mời Offline HR Hospitality Tp.HCM lần 1 năm 2016

Anh chị em trong Hồ Chí Minh làm ở lĩnh vực Khách sạn Nhà hàng nếu rảnh thì đến tham dự buổi Offline sắp tới. Đây có lẽ là buổi Offline lĩnh vực đầu tiên trong Nam. Thường những buổi off như thế này ...

Anh Lê Quân và tôi

Ai quan tâm và theo dõi (follow) theo Blog Nhân sự, có lẽ cũng đôi lần lên google và search qua từ khóa "nhân sự". Và khi đã tìm kiếm từ khóa này, hẳn anh chị em nhà ta cũng hiểu được mức độ nhạy cảm...