Một vài hình ảnh về công ty Kc đang làm việc

Xin được giới thiệu với anh em, bạn bè công ty hiện tại KC đang làm. Một nơi thực sự đáng để làm việc và công hiến. Kc đã học được rất nhiều từ các anh em ở đây. Đây là lễ giao chỉ tiêu : Tầng 18 của...

Sách kỷ yếu ngày nhân sự 2010

Tặng các bạn quyển sách kỷ yếu ngày nhân sự 2010. Đây là bản scan do anh Khang Dtk up lên. Các bạn thông cảm bản mềm kc không có. Bản cứng cũng không có luôn. Mặc dù là thành viên BTC đấy nhưng Kc hỏ...

Chùm ảnh về Ngày nhân sự 2010 tại Hồ Chí Minh

Không được tham dự Hr Day 2010 trong Sài Gòn thật đáng tiếc. Mọi người cứ hỏi tại sao Kc không bay vào trong đó. Chả biết nói sao chỉ dám nói: tài hèn sức mọn nên chưa thể bay vào cùng anh em được. K...

Luật chơi và ngày Nhân sự …

Gần 12h đêm, kc nhận được 1 cuộc điện thoại của 1 anh trong BTC Hr Day 2010 ( sau khi hỏi xem kc co nghe được điện thoại không ?) . Điện thoại gì mà khẩn cấp đến độ không thể gọi vào sáng mai được  ?...