Offline Nhân sự ngày 16/02/2011 tại Hà Nội

Hôm trước tôi có tham dự buổi offline nho nhỏ của anh em Nhân sự Hà Nội.  Va  dây là hình ảnh buổi offline. Buoi of do Ánh Nguyệt chủ trì: Chi tiết tại đây! Nghĩ mãi chưa biết viết bài tổng kế...

Một vài hình ảnh về công ty Kc đang làm việc

Xin được giới thiệu với anh em, bạn bè công ty hiện tại KC đang làm. Một nơi thực sự đáng để làm việc và công hiến. Kc đã học được rất nhiều từ các anh em ở đây. Đây là lễ giao chỉ tiêu : Tầng 18 của...

Sách kỷ yếu ngày nhân sự 2010

Tặng các bạn quyển sách kỷ yếu ngày nhân sự 2010. Đây là bản scan do anh Khang Dtk up lên. Các bạn thông cảm bản mềm kc không có. Bản cứng cũng không có luôn. Mặc dù là thành viên BTC đấy nhưng Kc hỏ...