Mời tham gia Offline Hr Bank tại Hà Nội

Hi all, Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau. Không biết tình hình chúng ta thế nào rồi ạ? Có lẽ chúng ta phải làm 1 buổi ofline giao lưu trao đổi thông tin đi thôi ? 🙂 Nếu cả nhà thấy ý tưở...