Kick off HR CNTT tại Hà Nội

Ngày 14/05 vừa rồi, đã diễn ra thành công buổi kick off đầu tiên của dân nhân sự trong lĩnh vực CNTT tại Hà Nội. Sau buổi off này, chắc rằng dân HR CNTT sẽ có nhiều cái để bàn đây. Buổi off có khoảng...