KPI cho vị trí Social Media Marketing

Thông tin này cũng hay hay. Nếu bạn đang xây dựng KPI và xây cho công ty truyền thông thì các chỉ số (KPI) đánh giá hiệu quả làm việc cho vị trí social media marketing sẽ rất khó xây dựng. Chúng ta s...

Đánh giá năng lực nhân viên như thế nào ?

Tình cờ tôi đọc được 1 bài viết trên diễn đàn sinhvienit.net về cách thức làm việc khoa học cho dân IT. Bài viết rất chân tình và hay. Đại khái bài viết chia sẻ về việc có 1 anh bạn 28 tuổi đã chết t...