Nhật ký những ngày thực tập Nhân sự …

21 tuổi, con bé bắt đầu đối diện với cú sốc đầu đời. Mọi hồ sơ của nó nộp vào các vị trí tuyển thực tập Nhân sự, những cuộc phỏng vấn đã qua đều chìm trong im lặng… Ngay cả những công ty, nó viết thư...

Nhân sự cấp cao quan tâm tới những gì ?

Đọc bài Nhân sự cấp cao quan tâm gì? trên Dân trí tôi thấy cái đúc kết này hay hay. Mọi người xem infographic và đọc đoạn dưới đây nhé: Trong quá trình trao đổi, tương tác với các nhân sự cấp cao, có...