“Nhảy việc” – Nghề cần phải học

Nhiều bạn nói với mình: "Mình không muốn nhảy việc đâu, nhưng tại công ty/ chỗ làm việc/ nó cứ chấm chấm chấm, vân vân vân." Mình công nhận rằng công ty cũng có chỗ nọ chỗ kia, không phải chỗ nào cũn...