Phân quyền khác Ủy quyền như thế nào ?

Đêm khuya thanh vắng, chả biết up cái gì nên up cái này cho mọi người sợ. Cơ bản thì 2 từ này thường đi với nhau luôn. Trong Phân quyền có cả Ủy quyền. Mội số nơi thì trong Ủy quyền có Phân quyền. Ch...

Nghe nhân viên Google… kêu ca

Ai bảo làm việc ở Google là thiên đường, chỉ là bạn chưa nghe nhân viên Google… kêu ca mà thôi. Nhiều người nghĩ rằng được làm việc cho một tập đoàn công nghệ khổng lồ như Google chẳng khác nào chốn ...

“Làm bạn” với nhân viên là một sai lầm!

Sáng ra a Tổng a gửi cho bài này đọc: "Làm bạn" với nhân viên là một sai lầm!. Thấy hay nên up cho mọi người cùng tham khảo. Bài học lãnh đạo: "Làm bạn" với nhân viên là một sai lầm! Chris Myers - đồ...