Suy nghĩ về báo cáo nhân sự tháng và quý

Dear em! 1 báo cáo phải đủ: -    Ngắn để lãnh đạo đọc được. -    Phân tích chiến lược so sánh với ngành và các công ty khác Mục tiêu giảm báo cáo số liệu, tăng báo cáo phân tích và dự đoán. Cứ giả sử...

Các văn bản Luật cần biết trong nghề Nhân sự

Gửi các thành viên trong Cộng đồng Nhân sự. Những người lựa chọn nghề nhân sự và yêu thích nó sẽ thật sự mong muốn trong tương lai mình có thể chủ động trong công việc, đóng góp được nhiều cho sự phá...

Ban nhân sự số 2 của FPT ?

Phòng Nhân sự số 2 thuộc Ban Nhân sự FPT sẽ chính thức được thành lập trong thời gian tới để đảm đương vai trò là đơn vị tiếp nhận và quản lý các cán bộ từ level 5 trở lên muốn thay đổi công việc tro...