Mối liên kết giữa các công việc nhân sự …

Đã bao giờ bạn từng cảm nhận như tôi rằng: hình như các công việc của Nhân sự không có tính liên kết? Mỗi 1 mảng là 1 sự độc lập. Độc lập 1 cách tương đối. Và ai phụ trách mảng nào thì biết mảng đó. ...

Làm nhân sự có được phép sáng tạo ?

Một trong những yếu tố cần thiết của người làm Marketing đó là phải có sự sáng tạo và mong muốn sáng tạo. Đó là tiêu chí bắt buộc khi bạn muốn gia nhập nghề này. Tôi đôi khi băn khoăn tự hỏi, làm nhâ...

Chặt xích …

Mãi đến sáng hôm nay ( thứ 7 ), kc mới có thời gian để mang con ngựa trắng ra hàng để sửa. Suốt cả tháng vừa rồi chiếc xe cứ lọc cọc lọc cọc hoài đến độ không dám chở ai ngoại trừ papa để về quê. Ừ t...