Tui có nhỏ nhân viên làm gì cũng ghéc

Tui có nhỏ nhân viên. Tui với nó rất là xung khắc. Nó làm gì tui cũng ghéc. Tháng đầu nó vào, bộ phận tui có một dự án be bé. Nó xông xáo xung phong nhận việc. Tui gạt phắt đi với lý do nó mới quá kh...

Review sách Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp

Đúng là phải cám ơn nghề Re.HRMs - Tư vấn tái tạo Hệ thống Quản trị Nhân sự bài bản và các đối tác. Nhờ họ mà mình có cơ hội được tham gia và chứng kiến quá trình thay đổi của tổ chức. Rồi từ đó đọc ...

Cách quản lý nhân sự cho công ty 1 năm tuổi

Sáng sớm ngẫm nghĩ: - Quản lý mà chỉ có chuyên môn + không chiều nhân viên + không bỏ tiền nuôi anh em thì chỉ được gọi là quản lý khó tính. - Quản lý mà không chuyên môn + thêm tí chiều anh em + khô...

Đầu tuần bàn chuyện động lực trong công ty!

Chuyện là thế này, 4h chiều nhận được điện thoại của Vihat nói về việc tích hợp SMS vào Getfly qua API, cũng đúng chiến lược Gia tăng chăm sóc khách hàng nên mình quyết định thử tích hợp luôn. Nhưng ...