Quản lý linh hoạt – Agile Management

Đợt này có kiến thức mới về quản lý, mọi người cùng đọc và cập nhật nhé. Tôi cũng có lời bình ở dưới cùng. *** Tôi sinh ra lớn lên ở VN, đã từng làm chủ vài doanh nghiệp ở Việt Nam, nói vậy để bà con...

Tình huống QTNS: khi học viên không hài lòng…

Chiều qua, tôi gặp một tình huống hay về QTNS. Và tôi là 1 phần trong tình huống đó. Là một người tư vấn về QTNS, chuyên viết các bài tình huống mà không lưu lại ký ức lại thì quả lấy làm tiếc. Mọi n...

Thực sự chúng ta triển khai 5S để làm gì?

Hôm qua tôi có đi offline nghe chia sẻ của anh Nguyễn Tiến Dũng về 5S. Thấy hay quá nên ghi nhanh lại được mấy ý. Đây là anh Nguyễn Tiến Dũng Còn đây là hình ảnh buổi off. Thực sự chúng ta triển khai...