Bảo mật thông tin khi nhân viên nghỉ việc

Cách bảo vệ tài sản trí tuệ Theo Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (ISIS) ở Washington, thiệt hại hằng năm do hoạt động gián điệp kinh tế và gián điệp mạng là khoảng 445 tỷ USD, tức gần 1% t...

Không thích nghe phê bình

Tôi chán cái công ty của tôi lắm rồi. Vì vậy trong lần hội nghị người lao động năm nay, tôi quyết định... phát biểu ý kiến. Đúng như dự tính của tôi, hai tuần lễ sau, trưởng phòng nhân sự mời tôi lên...