Ai cho sếp lương thiện ???

1. Phận sếp mới vào nên nhân viên không ưa ngay, nên khó bảo. 2. Hôm nào giao việc, hướng dẫn rõ ràng, tẽn cũng dạ dạ em hiểu, hẹn deadline các kiểu, trong lúc làm cũng không hỏi han thêm gì. Đúng hô...

Bảo mật thông tin khi nhân viên nghỉ việc

Cách bảo vệ tài sản trí tuệ Theo Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (ISIS) ở Washington, thiệt hại hằng năm do hoạt động gián điệp kinh tế và gián điệp mạng là khoảng 445 tỷ USD, tức gần 1% t...

Không thích nghe phê bình

Tôi chán cái công ty của tôi lắm rồi. Vì vậy trong lần hội nghị người lao động năm nay, tôi quyết định... phát biểu ý kiến. Đúng như dự tính của tôi, hai tuần lễ sau, trưởng phòng nhân sự mời tôi lên...