Báo cáo khảo sát lương của 1 số đơn vị

K.gửi anh chị em! Đến nay, đã kết thúc nửa năm đầu 2016, các hãng nhân sự - tuyển dụng đã công bố bảng báo cáo lương cho thị trường nhân sự Việt Nam. Xin gửi tặng cả nhà 2 báo cáo khảo sát lương 2016...