Mùa cuối năm…

Trong năm có một khoảng thời gian vô cùng bận rộn nhưng cũng đầy háo hức tại cái thành phố này. Tôi gọi đó là “mùa cuối năm”. Tháng 12 đã đến! Những bông cúc họa mi cuối mùa đang cố bung tỏa những cá...