Tình hình thưởng tết của các Ngân hàng 2013

Hôm nay tình cờ thấy một bài viết khá thiết thực đối vối anh em HR trong giới Ngân hàng trong Facebook của chị Lam. Nhìn vào bài này thì thấy các Bank cũng không ảm đạm lắm. Vậy mà hôm trước đi offli...