Có phải bắt buộc lập thang lương nữa không?

Xu hướng về quản trị tiền lương là phá bỏ khung quy định và để cho thị trường tự quyết định. Nghĩa là mọi thứ về tiền lương sẽ do thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nhà nước ta...

Job bands – Ngạch công việc là gì?

[Góc dịch chuyên môn Nhân sự] Hôm nay tôi đọc được một bài viết khá thú vị. Tuy nhiên bài có sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh và sẽ có một chút khó hiểu với những ai chưa va vấp. Nên tôi có dịch lại m...

Các bước xây dựng hệ thống lương 3P

Sáng nay đọc được một bài quảng cáo về 3P. Đọc xong tôi thấy có chút lạ vì nó khá giống cách tôi đào tạo xây dựng lương 3P. Các bước xây dựng hệ thống lương 3P thông thường là từ P1 -> P2 -> P3...