Mẫu hợp đồng học việc, thử việc, học nghề

Nhân tiện các lớp Giải mã đang bước vào buổi cuối của module Tuyển và có đồng nghiệp hỏi, Cường xin gửi cả nhà mấy mẫu hợp đồng. Chúng ta có mấy loại hợp đồng: - Hợp đồng học việc - Hợp đồng thử việc...

Một số lưu ý khi xây dựng thang lương năm 2018

Lâu lâu up lại để cho thêm nhớ. Thang lương là phải: - Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng. - Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%. Cách xây dựng thang bảng lương cụ thể như ...