Làm thế nào để nhân viên làm việc hiệu quả ?

Lâu lắm rồi mới quay lại chủ đề : "Tạo động lực". : ) Trong bài viết nói về nghề nhân sự, tôi đã nói rằng: Công việc nhân sự là làm tất cả mọi việc để thúc đẩy công ty và nhân viên của công ty hoàn t...

Nhân sự và chuyện đào tạo tiếng Anh

Một trong những cái đau đầu của người làm đào tạo Nhân sự là nghĩ kế để nhân viên đi học. Đau đầu hơn là nghĩ kế để nhân viên đi học tiếng Anh. Trong cuộc đời đi làm của tôi từ trước đến nay, tôi chỉ...