Mô hình 3 + 3 của Dale Carnegie

Tại tôi thấy chị bạn checkin trong hội thảo “Báo cáo xu hướng chiến lược toàn cầu 2016 – Đổi mới mang tính trải nghiệm 3+3” do Dale Carnegie tổ chức mấy hôm trước nên tôi cũng tò mò. Rồi tiếp theo tô...