Nhân sự và chuyện đào tạo tiếng Anh

Một trong những cái đau đầu của người làm đào tạo Nhân sự là nghĩ kế để nhân viên đi học. Đau đầu hơn là nghĩ kế để nhân viên đi học tiếng Anh. Trong cuộc đời đi làm của tôi từ trước đến nay, tôi chỉ...

Bộ năng lực (ASK) của Giám đốc (CEO) Việt Nam

Làm các dự án tư vấn, các dự án nội bộ liên quan đến quản lý, cán bộ nguồn, cán bộ chủ chốt thì hẳn Nhân sự nào cũng sẽ gặp phải vấn đề: lấy bộ tiêu chí nào để đánh giá năng lực quản lý. Câu hỏi đưa ...

Lộ trình công danh trong công ty nhà nước

Ở bài So sánh bảng phân bậc của Việt Nam và Nhật bản, chúng ta đã nhận ra rằng quản trị nhân sự theo hướng nhà nước cũng không phải tệ. Nếu nhìn theo cách nhìn hiện đại, ta chợt nhận ra rằng, à hóa r...