Thiết lập và quản lý theo OKR

Up tạm bài viết này lên để đánh dấu. Phần cuối nhận định của anh Tùng chuẩn. OKR là một phương thức quản lý biến thể của quản lý theo mục tiêu do Andy Grove sáng tạo và áp dụng lần đầu tiên tại Intel...

Mô hình OGSM và KPI

Tháng 10 cuối thu cũng là thời điểm chúng ta bắt đầu vào làm chiến lược cho công ty. Tôi cũng vậy, đợt này làm BSC và KPI sắp mặt, lại còn mở lớp Kỹ thuật BSCvsKPI nữa. Nên tình cờ đọc được bài: MÔ H...

Tài liệu về OKR (Objectives and Key Results)

Chào anh Cường, Em là H, đang phụ trách Nhân sự cho một Công ty khoảng 200NS. Em đã theo dõi blog Nhân sự và rất cám ơn những kiến thức chia sẻ từ Anh. Hiện tại, Sếp bên em đang yêu cầu áp dụng xây d...