Chặt xích …

Mãi đến sáng hôm nay ( thứ 7 ), kc mới có thời gian để mang con ngựa trắng ra hàng để sửa. Suốt cả tháng vừa rồi chiếc xe cứ lọc cọc lọc cọc hoài đến độ không dám chở ai ngoại trừ papa để về quê. Ừ t...

Ban nhân sự số 2 của FPT ?

Nhân lúc tìm tài liệu về Hội đồng nhân sự, kc có đọc được bài này. Khá hay và nhiều cái để suy nghĩ. Không biết cả nhà mình có ai có tài liệu về phòng này không nhỉ ? Share cho kc với: (Chú Thích) Lầ...

Hội đồng nhân sự ….là gì ?

Mấy hôm trước, nhân lúc trà đá thuốc lào, kc có hóng hớt được 1 số tri thức về nhân sự khá hay đó là : Hội đồng nhân sự của công ty ( Human Resources Committee ). Tìm hiểu thêm thì mới biết FPT đã có...