Khi bạn có ý tưởng, bạn đợi gì nữa ?

Hôm nay trên đường về bạn có MỘT Ý TƯỞNG Đúng hơn, bạn có RẤT NHIỀU Ý TƯỞNG Nhưng bao nhiêu trong số những ý tưởng ấy sẽ còn ở đó đến ngày mai ? Hãy tưởng tượng bạn là một bông hoa Bồ Công Anh Ý tưởn...