Cách não ghi nhớ xử lý thông tin

Cậu lớn ôn thi học kỳ 2 của lớp 1 có câu hỏi: "Ánh nắng về nhà. Vậy nhà của ánh nắng ở đâu?". Thấy bí nên bố bảo lên nóc nhà rồi chỉ: "Con có thấy đường thẳng xa xa giao giữa trời và đất không? Chỗ đ...